KALENDÁR

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH AKCII

V OBCI PLEVNÍK-DRIENOVÉ V ROKU 2018           

Január

 • Hokejbalový turnaj Dolina Cup (6.1.2018)
 • Novoročný koncert DH Hoľazňanky (7.1.2018)
 • Veľký detský karneval MŠ v KD (12.1.2018)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (26.1.2018)

 

Február

 • Folklórny ples FS Dúbravček (3.2.2018)
 • Valentínsky ples DHZ V KD (10.2.2018)
 • Fašiangy v obci – sprievod masiek, obecná zabíjačka, veselica (11.2.2018)

 

Marec

 • Jozefovský výstup na Havraniu skalu - najvyšší vrch v našej obci – 835 mnm (17.3.2018)

 

Apríl

 • Veľkonočné popoludnie v KD –  DFS a FS Dúbravček + ľudová hudba (1.4.2018)
 • Stavanie obecného mája , spojené s oslavami oslobodenia obce (30.4.2018)

 

Máj

 • Deň matiek – kultúrny program v KD- druhá májová nedeľa (13.5.2018)
 • Literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku (25.5.2018)

 

Jún

 • Dychfest DH Hoľazňanky (24.6.2018)
 • Branný viacboj kynológov (23.6.2018)

 

Júl

 • Futbalové turnaje žiakov a mužov TJ Plevník-Drienové o pohár starostu obce + 90 výročie založenia TJ (14-15.7.2018)

 

August

 • Hody v časti obce Dolina, pri kaplnke Panny Márie (12.8.2018)
 • Obecné hody (18-19.8.2018)

 

September

 • Benefičný koncert nadácie „Naša Martinka „
 • Expedícia Perzeidy astronomického klubu J.Bardyho – pri pamätníku v obci Vrchteplá

 

Október

 • Posedenie so staršími občanmi v KD - mesiac úcty k starším

 

November

 • Katarínska zábava TJ

 

December

 • otvorenie obecného betlehemu
 • vianočné trhy v obci
 • tradičná vianočná nedeľa, zároveň jasličková pobožnosť
 • hokejbalový turnaj Snipers cup
 • silvestrovský výstup na Malý Manín

 

Termíny jednotlivých akcií budú ich organizátormi priebežne upresňované.

 

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok otvorte Mapový portál https://mobec.sk/plevnikdrienove#base

1

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2: Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

2

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

3

Obr č.3: Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

OBECNÝ ÚRAD                                                           

Plevník-Drienové č.255

PSČ: 018 26

IČO: 00317608

Tel.: 042 4382180

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce: Miroslav KREMEŇ

Tel.: 0903 791 689

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
Utorok nestránkový deň
Streda 8,00 - 12,00 13,00 - 16,30
Štvrtok 8,00 - 12,00 13,00 - 15,30
Piatok 8,00 - 12,00

Dokumenty:
Prevádzkový poriadok KD
Príloha č.1 - cenník nájmu KD
Príloha č.2 - zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov KD
Príloha č.3 - nájomná zmluva KD
 
 
Cenník nájmu
Prenájom priestorov KD do 6 hod
 1. Miestne organizácie 50,00 €
 2. Cudzie organizácie 100,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 50,00 €
 4. Cudzí občania, podnikatelia 100,00 €
Prenájom priestorov nad 6 hod (celodenná akcia)
 1. Miestne organizácie 70,00 €
 2. Cudzie organizácie 150,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 70,00 €
 4. Cudzí občania 150,00 €
Príplatky za:
 1. Používanie kuchyne a riadu občanom s trvalým pobytom zdarma
 2. Používanie kuchyne a riadu cudzím občanom a podnikateľom 20,00 €
 3. Vykurovanie KD u akcii do 6 hod. 15,00 €
 4. Vykurovanie KD u akcii nad 6 hod. 30,00 €
 5. Upratovanie priestorov KD bez kuchyne 20,00 €
 6. Upratovanie priestorov KD vrátane kuchyne 30,00 €
 7. Poškodenie vybavenia, riadov v KD podľa cenníka na OcÚ
Poznámka:
Krátkodobá akcia miestnych organizácii a zložiek (schôdze a pod.) bez obchodných (zárobkových ) aktivít – bez poplatku za nájom.
Od platenia príplatkov sú oslobodené miestne organizácie a smútočné akcie – kary.
O prenájme priestorov KD sa medzi prenajímateľom a nájomcom spíše zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov (príloha č.2), kde budú uvedené všetky skutočnosti ohľadom prenájmu priestorov KD. 
 
1 2 3 

V nasledujúcich súboroch je uložený Územný plán obce Plevník-Drienové schválený na zasadaní Obecného zastupiteľstvo dňa 21.7.2008 - Uznesenie č.5/2008 bod B. V uložených súboroch nájdete jednak mapy vo formáte A3, jednak mapy vo veľkom formáte. Vzn č. 1/2008 i správy projektujúceho útvaru. Súbory si môžete prezrieť na obrazovke (klik ľavým tlačítkom myši) alebo stiahnúť k sebe do počítača (klik pravým tlačítkom myši).

Dokumenty:
Mapy:
VPN - správa SaŽP
Širšie vzťahy
Prehľad stavebných a iných zámerov
Urbanizmus
VZN č.1/2008
Urbanizmus A3
Infraštuktúra
Infraštuktúra A3
Pôda
Pôda A3
Ochrana prírody
Ochrana prírody A3
Regulatívy
Regulatívy A3