Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

KALENDÁR

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH AKCII

V OBCI PLEVNÍK-DRIENOVÉ V ROKU 2019    

             

Január

 • Hokejbalový turnaj Dolina Cup (5.1.2019)
 • Novoročný koncert DH Hoľazňanky (27.1.2019)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (25.1.2019)


Február

 • Folklórny ples FS Dúbravček (2.2.2019)
 • Valentínsky ples DHZ V KD (9.2.2019)
 • Veľký detský karneval MŠ v KD (15.2.2019)
 • Fašiangy v obci – sprievod masiek, obecná zabíjačka, veselica (23.2.2019)

Marec

 • 20 výročie DFS Dúbravček (2.3.2019)
 • Jozefovský výstup na Havraniu skalu - najvyšší vrch v našej obci – 835 mnm

Apríl

 • Deň Zeme (13.4.2019 )
 • Veľkonočné popoludnie – MŠ,ZŠ, Gitaristky, DH Hoľazňanka, (21.4.2019)
 • Stavanie obecného mája , spojené s oslavami oslobodenia obce, MŠ,ZŠ,DH Hoľazňanka, DHZ (30.4.2019)

Máj

 • Deň matiek – kultúrny program v KD- DFS a FS Dúbravček, ĽH Dúbravienka (12.5.2019)
 • Literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku (máj 2019)
 • Od Tatier k Dunaju – na bicykli (2.etapa so zástavkou v našej obci)

Jún

 • Branný viacboj kynológov

Júl

 • Futbalové turnaje žiakov a mužov TJ Plevník-Drienové o pohár starostu obce (13-14.7.2019) 

August

 • Hody v časti obce Dolina, pri kaplnke Panny Márie (11.8.2019)
 • Obecné hody + dychfest DH Hoľazňanky (17-18.8.2019)


September

 • Expedícia Perzeidy astronomického klubu J.Bardyho – pri pamätníku v obci Vrchteplá


Október

 • Posedenie so staršími občanmi v KD - mesiac úcty k starším
 • Benefičný koncert nadácie „Naša Martinka“

November

 • Katarínska zábava TJ (23.11.2019)

December

 • Vianočné trhy v obci + ZŠ (13.12. a 14.12.2019)
 • Tradičná vianočná nedeľa – DFS, FS Dúbravček a ĽH Dúbravienka (15.12.2019)
 • Otvorenie obecného betlehemu (21.12.2019)
 • Jasličková pobožnosť v kostole – Gitaristky Drienky+Strunky + ZŠ (25.12.2019)
 • Hokejbalový turnaj Snipers cup (28.12.2019)
 • Silvestrovský výstup na Malý Manín (31.12.2019)

 

Termíny jednotlivých akcií budú ich organizátormi priebežne upresňované.

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok otvorte Mapový portál https://mobec.sk/plevnikdrienove#base

1

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2: Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

2

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

3

Obr č.3: Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

OBECNÝ ÚRAD                                                           

Plevník-Drienové č.255

PSČ: 018 26

IČO: 00317608

Tel.: 042 4382180

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce: Miroslav KREMEŇ

Tel.: 0903 791 689

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
Utorok nestránkový deň
Streda 8,00 - 12,00 13,00 - 16,30
Štvrtok 8,00 - 12,00 13,00 - 15,30
Piatok 8,00 - 12,00

Dokumenty:
Prevádzkový poriadok KD
Príloha č.1 - cenník nájmu KD
Príloha č.2 - zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov KD
Príloha č.3 - nájomná zmluva KD
 
 
Cenník nájmu
Prenájom priestorov KD do 6 hod
 1. Miestne organizácie 50,00 €
 2. Cudzie organizácie 100,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 50,00 €
 4. Cudzí občania, podnikatelia 100,00 €
Prenájom priestorov nad 6 hod (celodenná akcia)
 1. Miestne organizácie 70,00 €
 2. Cudzie organizácie 150,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 70,00 €
 4. Cudzí občania 150,00 €
Príplatky za:
 1. Používanie kuchyne a riadu občanom s trvalým pobytom zdarma
 2. Používanie kuchyne a riadu cudzím občanom a podnikateľom 20,00 €
 3. Vykurovanie KD u akcii do 6 hod. 15,00 €
 4. Vykurovanie KD u akcii nad 6 hod. 30,00 €
 5. Upratovanie priestorov KD bez kuchyne 20,00 €
 6. Upratovanie priestorov KD vrátane kuchyne 30,00 €
 7. Poškodenie vybavenia, riadov v KD podľa cenníka na OcÚ
Poznámka:
Krátkodobá akcia miestnych organizácii a zložiek (schôdze a pod.) bez obchodných (zárobkových ) aktivít – bez poplatku za nájom.
Od platenia príplatkov sú oslobodené miestne organizácie a smútočné akcie – kary.
O prenájme priestorov KD sa medzi prenajímateľom a nájomcom spíše zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov (príloha č.2), kde budú uvedené všetky skutočnosti ohľadom prenájmu priestorov KD. 
 
1 2 3 

V nasledujúcich súboroch je uložený Územný plán obce Plevník-Drienové schválený na zasadaní Obecného zastupiteľstvo dňa 21.7.2008 - Uznesenie č.5/2008 bod B. V uložených súboroch nájdete jednak mapy vo formáte A3, jednak mapy vo veľkom formáte. Vzn č. 1/2008 i správy projektujúceho útvaru. Súbory si môžete prezrieť na obrazovke (klik ľavým tlačítkom myši) alebo stiahnúť k sebe do počítača (klik pravým tlačítkom myši).

Dokumenty:
Mapy:
VPN - správa SaŽP
Širšie vzťahy
Prehľad stavebných a iných zámerov
Urbanizmus
VZN č.1/2008
Urbanizmus A3
Infraštuktúra
Infraštuktúra A3
Pôda
Pôda A3
Ochrana prírody
Ochrana prírody A3
Regulatívy
Regulatívy A3