Obnovenie cestnej premávky po ceste III.triedy smerom na Dolinu

Uverejnené: 17. december 2018

Oznamujeme Vám, že od pondelka 17.12.2018 sa obnovuje cestná premávka po štátnej ceste III.triedy (okolo cintorína) smerom na Dolinu po dočasnom premostení cez potok Drienovka. Od utorka 18.12. sa ruší obchádzková trasa po Drienovskej ulici. Od tohto dátumu sa obnovuje aj pôvodná trasa autobusov prechádzajúcich cez Dolinu a dočasná zástavka autobusu pri parku sa presúva na pôvodné miesto pri kostole. 

Za porozumenie ďakujeme a zároveň žiadame  všetkých účastníkov cestnej premávky o dodržiavanie umiestneného dopravného značenia.