Kalendár podujatí

KALENDÁR

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH AKCII

V OBCI PLEVNÍK-DRIENOVÉ V ROKU 2018           

Január

 • Hokejbalový turnaj Dolina Cup (6.1.2018)
 • Novoročný koncert DH Hoľazňanky (7.1.2018)
 • Veľký detský karneval MŠ v KD (12.1.2018)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (26.1.2018)

 

Február

 • Folklórny ples FS Dúbravček (3.2.2018)
 • Valentínsky ples DHZ V KD (10.2.2018)
 • Fašiangy v obci – sprievod masiek, obecná zabíjačka, veselica (11.2.2018)

 

Marec

 • Jozefovský výstup na Havraniu skalu - najvyšší vrch v našej obci – 835 mnm (17.3.2018)

 

Apríl

 • Veľkonočné popoludnie v KD –  DFS a FS Dúbravček + ľudová hudba (1.4.2018)
 • Stavanie obecného mája , spojené s oslavami oslobodenia obce (30.4.2018)

 

Máj

 • Deň matiek – kultúrny program v KD- druhá májová nedeľa (13.5.2018)
 • Literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku (25.5.2018)

 

Jún

 • Dychfest DH Hoľazňanky (24.6.2018)
 • Branný viacboj kynológov (23.6.2018)

 

Júl

 • Futbalové turnaje žiakov a mužov TJ Plevník-Drienové o pohár starostu obce + 90 výročie založenia TJ (14-15.7.2018)

 

August

 • Hody v časti obce Dolina, pri kaplnke Panny Márie (12.8.2018)
 • Obecné hody (18-19.8.2018)

 

September

 • Benefičný koncert nadácie „Naša Martinka „
 • Expedícia Perzeidy astronomického klubu J.Bardyho – pri pamätníku v obci Vrchteplá

 

Október

 • Posedenie so staršími občanmi v KD - mesiac úcty k starším

 

November

 • Katarínska zábava TJ

 

December

 • otvorenie obecného betlehemu
 • vianočné trhy v obci
 • tradičná vianočná nedeľa, zároveň jasličková pobožnosť
 • hokejbalový turnaj Snipers cup
 • silvestrovský výstup na Malý Manín

 

Termíny jednotlivých akcií budú ich organizátormi priebežne upresňované.