denmatiekObecný úrad a komisia pre kultúru, šport a školstvo Vás srdečne pozýva na program venovaný Dňu matiek. Program sa uskutoční v kultúrnom dome dňa 13.5.2018 , t.j. v nedeľu so začiatkom o 17,00 hod. Program si pre Vás pripravil deti MŠ a ZŠ, gitaristky Drienky a DH Hoľazňanka. Príďte s nami spoločne osláviť Deň matiek, srdečne sa na všetkých tešíme.

Pozývame Vás na tradičnú každoročnú pracovnú brigádu pri príležitosti Dňa Zeme, ktorá sa uskutoční v sobotu 14.4.2018 od 8,00 hod. so zrazom pred obecným úradom. So sebou si môžete priniesť metly, hrable, lopaty, sekery a iné náradie. Príďte a spoločne tak prispejeme o zlepšenie prostredia v ktorom žijeme. O občerstvenie je postarané.

den zemeUprimne ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa v sobotu 13.4.2019 zúčastnili tradičnej jarnej brigády pri príležitosti Dňa Zeme a svojou účasťou potvrdili, že im záleží na našej obci. Jarnej brigády sa zúčastnilo viac ako 130 občanov a svojou činnosťou prispeli k zlepšeniu prostredia v našej obci, za čo im patrí ešte raz úprimná VĎAKA.

den zemeObecný úrad touto cestou ďakuje občanom a členom jednotlivých zložiek pôsobiacich v obci za to, že sa v sobotu 14.4.2018 zúčastnili tradičného jarného upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme. Tejto peknej akcie sa zúčastnilo viac ako 150 našich občanov, ktorí svojou účasťou a prácou prispeli k tomu, aby sa naša obec stala krajšouĎAKUJEME.

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený počas Vianočných sviatkov od piatku 21.12.2018 do piatku 4.1.2019. V prípade neodkladných záležitostí, môžete kontaktovať starostu obce na tel.čísle 0903791689. Za porozumenie ďakujeme a prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky pohody a dobrej nálady.