ČINNOSŤ OÚ (Január – Február 2014)

Obecný úrad

.  Vypracoval  som štúdiu o verejnom obstarávaní.

.  10. až 13.1.2014 sme pristavili veľkokapacitný kontajner, pre vývoz väčšieho množstva odpadu od občanov.

.  27.01 2014 sme uskutočnili zber separovaného odpadu.

.  Vyčistili sme odvodňovacie rigoly pri Jednote a pri Obecnom úrade.

.  Demontovali sme obecný betlehem a adventný veniec.

.  Omaľovali sme obojstranne predeľovaciu stenu medzi ekonomickou kanceláriou a zasadačkou (sobášnou sieňou), po zabudovaní a obmurovaní nových plastových dvier a stenu na kancelárii starostu.

.  14. 02. 2014 som zosobášil  v poradí už štvrtý snúbenecký pár, za môjho pôsobenia vo funkcii starostu. Za podpory a zastrešenia obecným úradom sa konali podujatia:

.  08.12.2014 sa konali tradičné Vianočné trhy v KD.

.  21.12.2013 sa opäť rozžiaril náš obecný betlehem pri vôni punču a spevu našich gitaristiek.

.  25.12.2013 sa konal tradičný vianočný koncert, za účinkovania MŠ, ZŠ a Dúbravčeka s hudbou Dúbravienkou.

.  28.12. 2013 sa konal 11.ročník hokejbalového turnaja v športovom areáli, ktorý organizujú naši hokejbalisti.

.  31.12. 2013  Turisti Plevník –Drienové  poriadali tradičný Silvestrovský výstup na malý Manín, spojený s posedením a pohostením pri kapustnici na turistickej chate.

.  04.01. 2014 sa konala tradičná odveta – hokejbalový turnaj na Doline.

.  05. 01. 2014 sa konal novoročný koncert „ Hoľazňanky“ v KD.

.  17. 01. 2014  Materská škola poriadala veľký karneval pre detičky v KD.

.  19. 01 2014  Ľudová hudba „ Považská Veselka,“ poriadala novoročný koncert.

.  24. 01. 2014  ZŠ – DT  poriadala  „Veľký školský karneval“ v KD.

.  01. 02. 2014  sa konal 3. folklórny ples, ktorý poriadali FS Dúbravček, ĽH Dúbravienka.

.  15. 02. 2014  Hasiči – DHZ Plevník- Drienové, poriadali tradičný Valentínsky ples.

.  09.02.2014 Urbár Plevník zvolal valné zhromaždenie v KD.

.  16.02. 2014 Urbár Drienové zvolal valné zhromaždenie v KD.

.  22.02. 2014 sa konal v sále KD gitarový koncert pod vedením p. Moniky Kremeňovej „Drienky a Strunky.“ Tu vystúpilo 15 našich gitaristiek, prezentovali sa v koncertovaním na gitarách a spevom.

.  S policajtmi som riešil dvojnásobnú krádež nafty z našich obecných, nákladných aut. Krádež sa spájala s násilným vniknutím do zabezpečeného objektu.

.  Zabezpečil som informačnú tabuľu z OOC –( Okresného oblastného celku), na ktorej je vyznačená mapa našej obce. Tabuľu osadíme, keď pominie zimné obdobie.

.  Orezali sme ovocné stromy základným rezom v areály MŠ a OÚ.

.  Na vedľajšej ceste vedúcej ku KD vznikla porucha na potrubí prívodu pitnej vody, ktorú odstránila firma SEVAK.

.  Staré rozpadnuté pracovné stoly na OÚ sme nahradili pevnými, novými, pracovnými stolmi.

.  Dlhodobo jednám  a snažím sa o dohodu, o odkúpení budovy od Jednoty – Krupina. Budova je v centre obce a priamo nadväzuje na našu obecnú budovu. Táto budova dlho chátra a znehodnocuje sa.

.  Dal som prerobiť nedostačujúcu zásuvkovú elektroinštaláciu v kancelárii na Obecnom úrade.

.  Zamestnankyňa OÚ p. Nemčíková,  odišla na materskú dovolenku a na jej zastupovanie nastúpila kvalifikovaná sila p. Delinová.

.  Začala sa jarná údržba, zametanie ciest stred obce a okolie cintorína.

.  Zabezpečil som údržbové vyrezávanie drevín pri ceste III. triedy (podľa zákona).  Začali sme na Doline a v prácach budeme ďalej pokračovať.

 

Športový areál

V sprchách pri šatniach TJ sme kúpili nový bojler na teplú vodu a vymenili sme ho za starý, ktorý tiekol. Práce nám vykonal p. Adamec.

 

Cintorín

.  Pracujeme na úprave pevného oplotenia cintorína v mieste, kde sú umiestnené nádoby na odpad, na tomto mieste umiestnime  bránu.

.  Vybetónovali sme chodník  ako plynulý nájazd, potrebný na odvoz odpadu z cintorína.

Parkovisko oproti domu smútku

.  Na vybudovanie rozšírenia  parkoviska nám sponzorským darom prispel p. Jozef Bučo, a to frézovanou asfaltovou drťou,  aj jej dopravou.

Pálenica

.  Zabezpečil som výrub stromov a kríkov na obecnom pozemku Pálenice, ktoré

bránili vo voľnom pohybe v areály.

Elektrické vedenie v obci

.  V časti obce od firmy Ekol po cintorín, som dal namontovať nové rozpery na voľné elektrické drôty, ktoré pri veternom počasí spôsobujú časté výpadky vereného osvetlenia.

.  Do rozvodovej skrine som dal namontovať nové ističe.Práce vykonal P. Litera.

Hasiči

.  11.01. 2014 demontovali vianočný stromček na Doline.

.  Ďalšími brigádami pracovali oprave komína a jeho oplechovaním.

.  Upratali a vyviezli odpad z garáže Požiarnej zbrojnice, ako aj odpad z kostola do pristaveného kontajnera.

.  02. 02. 2014 poriadali hasiči výročnú členskú schôdzu.

 

Kultúrny dom

.  Odstránili sme poruchu veľkého úniku vody, v šachte na prípojke pitnej vody  do Kultúrneho domu.

.  Pred  vstupom do Kultúrneho domu sa prepadávala cesta. Tento úsek sme spevnili a zabetónovali do roviny.

.  Oslabený poklop na vodovodnej šachte sme spevnili pozváranými joklovinami.

.  Okožovali a vymaľovali sme opadávajúcu stenu na schodišti v KD, vedúcu do časti výčapu v KD.

.  Z bezpečnostných dôvodov sme zohnali a osadili dvoje chýbajúce dvere vo výčape, vedúce do kotolne a tieto dvere sme uzamkli.

.  Prebehla výmena rozbitého skla na dverách v KD.

.  Zakúpili sme do stavu kuchynky v KD 150 šálok s podšálkami na kávu.

.  Dal som prečalúniť tmavým poťahom 30 ks bledých, zašpinených a fľakatých stoličiek z KD.

Pamätník našich padlých predkov v 1. a 2. sv. vojne, pri kostole

Pamätník našich občanov, ktorí položili životy v 1. a 2. svetovej vojne, vo viere v lepší svet pre ďalšie generácie, nám zrenovoval z vlastnej iniciatívy a z vlastných zdrojov pravnuk padlého vojnového hrdinu p. Kováčina, „P. MILOŠ  PAPŠO. „ Hlboko si vážim jeho šľachetné gesto, ktorým takto vzdal úctu ľuďom, ktorí si to výsostne zaslúžia! Ďakujem v mene svojom, ako i v mene všetkých občanov obce Plevníka – Drienového.

 

 

Ján Michalec, starosta obce