Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

Zamestnanci úradu

Starosta obce: Miroslav Kremeň

Zástupca starostu: Jana Muráňová

Hlavný kontrolór obce: Ing.Milan Kremeň

 

Viera Michálková,matrikárka, vybavuje matričnú agendu, osvedčovanie písomností, stavebnú agendu, príjem a výdaj písomností - podateľňa, archivácia, agenda ŽP – ochrana prírody a krajiny, evidencia obyvateľov, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, nahlasovanie porúch TKR, MR a VO.

Alena Francová, referent pre oblasť odpadového hospodárstva, pozemkového vlastníctva, pokladňa, opatrovateľská služba, aktivačná činnosť, vyhlasovanie MR.

Ing. Milena Kremeňová, ekonóm obce, styk s bankami, eurofondy.

Mária Nemčíková, mzdy personalistika, dane, účtovníctvo.

 

Ján Kamas,vodič nákladnej dopravy

Jozef Stančo, údržbár budov a obsluha záhradnej techniky

Roman Kucharík, údržbár, vodič

 

Ľubica Kardošová, riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ

Emília Ciprichová, učiteľka MŠ

Dagmar Mičúchová, učiteľka MŠ

Alena Ďurišová, učiteľka MŠ

Ľubica Tarabová, vedúca školskej kuchyne a jedálne

Marta Čerňanová, hlavná kuchárka

Jana Pajgerová, pomocná kuchárka

Lenka Práškováprevádzkový zamestnanec kuchyne

Monika Ďurkechová, školníčka

Kamila Adamcová, prevádzkový zamestnanec + výdaj desiatej žiakom v ZŠ