Kalendár podujatí

KALENDÁR

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH AKCII

V OBCI PLEVNÍK-DRIENOVÉ V ROKU 2019    

             

Január

 • Hokejbalový turnaj Dolina Cup (5.1.2019)
 • Novoročný koncert DH Hoľazňanky (27.1.2019)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (25.1.2019)


Február

 • Folklórny ples FS Dúbravček (2.2.2019)
 • Valentínsky ples DHZ V KD (9.2.2019)
 • Veľký detský karneval MŠ v KD (15.2.2019)
 • Fašiangy v obci – sprievod masiek, obecná zabíjačka, veselica (23.2.2019)

Marec

 • 20 výročie DFS Dúbravček (2.3.2019)
 • Jozefovský výstup na Havraniu skalu - najvyšší vrch v našej obci – 835 mnm

Apríl

 • Deň Zeme (13.4.2019 )
 • Veľkonočné popoludnie – MŠ,ZŠ, Gitaristky, DH Hoľazňanka, (21.4.2019)
 • Stavanie obecného mája , spojené s oslavami oslobodenia obce, MŠ,ZŠ,DH Hoľazňanka, DHZ (30.4.2019)

Máj

 • Deň matiek – kultúrny program v KD- DFS a FS Dúbravček, ĽH Dúbravienka (12.5.2019)
 • Literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku (máj 2019)
 • Od Tatier k Dunaju – na bicykli (2.etapa so zástavkou v našej obci)

Jún

 • Branný viacboj kynológov

Júl

 • Futbalové turnaje žiakov a mužov TJ Plevník-Drienové o pohár starostu obce (13-14.7.2019) 

August

 • Hody v časti obce Dolina, pri kaplnke Panny Márie (11.8.2019)
 • Obecné hody + dychfest DH Hoľazňanky (17-18.8.2019)


September

 • Expedícia Perzeidy astronomického klubu J.Bardyho – pri pamätníku v obci Vrchteplá


Október

 • Posedenie so staršími občanmi v KD - mesiac úcty k starším
 • Benefičný koncert nadácie „Naša Martinka“

November

 • Katarínska zábava TJ (23.11.2019)

December

 • Vianočné trhy v obci + ZŠ (13.12. a 14.12.2019)
 • Tradičná vianočná nedeľa – DFS, FS Dúbravček a ĽH Dúbravienka (15.12.2019)
 • Otvorenie obecného betlehemu (21.12.2019)
 • Jasličková pobožnosť v kostole – Gitaristky Drienky+Strunky + ZŠ (25.12.2019)
 • Hokejbalový turnaj Snipers cup (28.12.2019)
 • Silvestrovský výstup na Malý Manín (31.12.2019)

 

Termíny jednotlivých akcií budú ich organizátormi priebežne upresňované.