Kultúrny dom PDF Tlačiť E-mail

Dokumenty


Prevádzkový poriadok KD

Príloha č.1 - cenník nájmu KD

Príloha č.2 - zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov KD

Príloha č.3 - nájomná zmluva KD

 

Cenník nájmu


Prenájom priestorov KD do 6 hod

 1. Miestne organizácie 50,00 €
 2. Cudzie organizácie 100,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 50,00 €
 4. Cudzí občania, podnikatelia 100,00 €

Prenájom priestorov nad 6 hod (celodenná akcia)

 1. Miestne organizácie 70,00 €
 2. Cudzie organizácie 150,00 €
 3. Občan s trvalým pobytom 70,00 €
 4. Cudzí občania 150,00 €

Príplatky za :

 1. Používanie kuchyne a riadu občanom s trvalým pobytom zdarma
 2. Používanie kuchyne a riadu cudzím občanom a podnikateľom 20,00 €
 3. Vykurovanie KD u akcii do 6 hod. 15,00 €
 4. Vykurovanie KD u akcii nad 6 hod. 30,00 €
 5. Upratovanie priestorov KD bez kuchyne 20,00 €
 6. Upratovanie priestorov KD vrátane kuchyne 30,00 €
 7. Poškodenie vybavenia, riadov v KD podľa cenníka na OcÚ


Poznámka :

Krátkodobá akcia miestnych organizácii a zložiek (schôdze a pod.) bez obchodných (zárobkových ) aktivít – bez poplatku za nájom.

Od platenia príplatkov sú oslobodené miestne organizácie a smútočné akcie – kary.

O prenájme priestorov KD sa medzi prenajímateľom a nájomcom spíše zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov (príloha č.2), kde budú uvedené všetky skutočnosti ohľadom prenájmu priestorov KD.