Zmeny v obci – (v r. 2011)

Obecný úrad

. Na začiatku roka sme prerobili Obecný úrad.

Vytvorili sme stránkovú miestnosť pre občanov, kde ich obslúžia pracovníčky úradu. Pracovníčky OÚ tak môžu nerušene pracovať.

Starosta jedná a pracuje tiež vo svojej kancelárii.

. Pracovalo sa na úprave verejných priestranstiev.


Revitalizácia centra obce

. Uskutočnili sme revitalizáciu centra obce financovanú z euro fondov 95%

a spoluúčasť obce bola 5%.(v sume 455.000 € sa zúčastnila obec)

. Vybudovali sa chodníky od OÚ až po ZŠ a pred predajňou Potravín.

. Vybudovala sa cesta okolo Pošty.

. Obnovil a celkom sa prerobil park Dominika Tatarku.


Nové parkovisko

. Zbúrala sa ruina Zentalovej kúrie, ktorá zasahovala takmer do hlavnej križovatky pri kostole, ktorá bola neprehľadná.

. Starosta formou sponzorských darov na mieste Zentalovej kúrie vytvoril parkovisko, lebo parkovacie plochy v obci stále chýbajú.


Cintorín

. Upravil sa areál cintorína a opravilo sa zariadenie domu smútku. Vytvorili sa úplne nové priestory, mimo domu smútku, ktoré využíva pietna služba na svoje náradie, veci a prezliekanie sa k obradu.


Lyžiarsky vlek

. Zrekonštruoval sa lyžiarsky vlek a prebehli väčšie opravy. Opäť je v prevádzke.


Hádzanárske ihrisko

. Starosta zabezpečil nový asfaltový koberec na hádzanárske ihrisko v ploche 700 m2.

Podarilo sa mu sponzorsky vybudovať osvetlenie celej plochy, na ktorom pracoval aj starosta zváračskými prácami.

. Čiary na asfaltový koberec nakreslili občania:

p. Jaroslav Kamas ml. , p.Marian Rusnák, p.Ján Kamas, p. Ladislav Karcol, p.Stanislav Štefanica, p.Marian Kremeň a starosta.


Potoky a odvodnenia

. Vyčistil sa Jadlovnícky potok, ktorý pri veľkých dažďoch zaplavuje časť obce. Vybagrovali sme a vyviezli na skládku 22- Tatroviek nánosu.

. Vyriešil sa dlhoročný problém vytápania cestnej komunikácie pri Bani (pri p.Kremeňovej).

Odvodnenie návalovej vody v jarnom období a pri veľkých dažďoch sa usmernilo popod cestnú komunikáciu, (cesty 3triedy)

rúrou s priemerom 60 cm odtokom do potoka.

. Zabezpečil som prerezávku stromov popri potoku, aby prebehli bagrovacie práce. Koryto potoka sme odklonili od cesty 3 triedy, ktorá sa prepadávala v kritickej časti od p. Bednára smerom na Dolinu.

V prácach sa bude pokračovať.

. Vybagrovali sme rigol od mostu pri Bani, (pri p. Kremeňovej)

smerom až na Dolinu, na usmernenie stekajúcej vody z vrchov na vozovku.


Kultúrny dom

. Renovovali sme pivničné priestory v Kultúrnom dome, kožovaním a maľovaním.

. Pracujeme na dovybavení kuchynky v Kultúrnom dome.

. Zväčšili sme parkovaciu plochu pri Kultúrnom dome a cestu vedúcu k obecnému pozemku za Kultúrnym domom.

. Na základe dohody s vlastníkmi sa vymenili pozemky za kultúrnym domom, tým sa scelil a zväčšil obecný pozemok.


Archív

. Úplne sme zrekonštruovali archív našej obce. Prebehlo kožovanie,

maľovanie miestnosti, položila sa dlažba a zakúpili sme regále.

Po audite dokumentov, sme vytriedili nepotrebné veci a potrebné dokumenty sme založili do uložili do regálov.


Obecné budovy

. Obnovili sme vzhľad starých schátralých obecných budov v centre obce, pri areály Materskej školy (bývalý Jurišov dom) a pri hlavnom vstupe na ihrisko (od cintorína).

. Vyčistili, zrekonštruovali a vymaľovali sme pivničné priestory pod Poštou a Materskou školou. Vytvorili sme tak skladové priestory.


Materská škola - Janka Hraška

. Starosta zohnal finančné prostriedky formou sponzorských darov a dal vymeniť 10 ks splachovacích záchodov pre deti v Materskej škole.

Vymaľovali sme 7 miestností v MŠ, ktoré boli v havarijnom stave.

Vianoce v obci

. Starosta zabezpečil sponzorskými darmi nové úsporné osvetlenie vianočného obecného stromčeka.

. A tiež vytvorenie obecného betlehema v životnej veľkosti, ktorý upevnil čaro Vianoc a priniesol potešenie deťom aj dospelým.

Ľudia sa začali stretávať každý rok pri otvorení betlehema, pri vianočnom punči a príjemnej hudby a spevu našich gitaristiek.

Ján Michalec

Starosta obce