ČINNOSŤ OÚ (Január - Február 2013)

ZŠ – D. Tatarku

. V ZŠ- Dominika Tatarku sa pracovalo na odstraňovaní veľkej poruchy na vodovodnom potrubí. Odstavená bola dodávka pitnej vody - 2 dni. Porucha bola odstránená (p. F. Adamcom). Dodávka vody bola obnovená.


Kultúrny dom

. Zabezpečil som 40 ks stoličiek do sály kultúrneho domu.

Do kuchynky už druhý nový plynový sporák a umývačku riadu.

Toto všetko zo zdrojov mimo rozpočtu obce.

. Zabezpečil som ich zapojenie a uvedenie do prevádzky.


Úprava obce

. Zabezpečil som plynulé ohŕňanie snehu z obecných ulíc.

Prebiehalo permanentné ručné ohŕňanie snehu spred Jednoty, Pošty, Obecného úradu a parkovísk.

. Pre veľkú nádielku snehu som zabezpečil jeho odvoz z centra obce.


Cintorín

. Zabezpečil som úpravu areálu, sprístupnenie, odpratanie snehu v areály pri pohreboch.


11-bytovka

. Opravovali sme poruchu elektrického vedenia a kúrenia na 11-bytovke,

do neskorých nočných hodín. Napokon sa nám podarilo poruchu odstrániť. Na odstránení poruchy som pracoval s p. Š.Literom a p. Š.Jakubcom.

Kúrenie a elektrina je naplno v prevádzke.


Obecný Úrad

. Urobili sme inventúrny stav majetku obce.

. Prebehlo vyúčtovanie za odpad.

. Napriek veľkej kalamite snehu, všetky služby občanom prebehli spoľahlivo a včas, vrátane roznášky obedov a fungovania fekálneho voza a dvoch Ávií.

. Zakúpili sme pre občanov nový televízny program „Šláger,“ na frekvenciu káblovej televízie. Spustili sa i nové programy „Dajto a Noe.“

 

 

Ján Michalec

Starosta obce