ČINNOSŤ OÚ (Marec - Apríl 2013)

Kultúrny dom

. Zabezpečil som formou sponzorského daru (od p. Ing. Haranta), výmenu starých neónových svietidiel za nové, v Kultúrnom dome - v časti Peklo.

. Opravili sme vstupné dvere v KD – výmena zámku.

Obecný Úrad – zabezpečil:

. OÚ zastrešil, spoluorganizoval a prispel finančnou čiastkou na Inauguráciu poštovej známky D. Tatarku.

. Pokrstili sme prvé CD, mladej dychovej kapely „ Považská Veselka.“

. Na veľkonočnú nedeľu som opäť zariadil ohŕňanie snehu obecných ciest v dôsledku snežnej kalamity.

. Zabezpečil som zametanie ciest a vývoz posypového materiálu.

. Poskytol som 2 krát rozhovor, na spropagovanie našej obce a jej činností

v rádiu REGINA.

Prvý rozhovor som venoval našej obci, životu a dielu nášho rodáka, Dominika Tatarku.

Druhý rozhovor bol zameraný na kultúrnu činnosť v obci a novej mladej kapele „Považská Veselka“ a vydaniu ich prvého CD.

. Vyriešil som dlhoročný problém s p. J. Tamášim, k plánovanej ceste na Podhorí, určenej k bytovej výstavbe.

. Zabezpečil som s Urbárom – Drienové, výrub obecného mája a jeho odvoz na určené miesto osláv.

. Zosobášil som ďalší, za môjho pôsobenia v poradí už tretí snúbenecký pár, ktorý uzavrel manželstvo 13.apríla 2013.

Deň Zeme

. Zorganizoval a naplánoval som práce 27.apríla 2013 v obci , na už tradičnú veľkú obecnú brigádu „Deň Zeme.“ Poľovníci zabezpečili pre účastníkov brigády chutný guláš. K občerstveniu prispeli Urbár- Plevník, Urbár - Drienové, Spolok - Lesomajiteľov a OÚ. Brigády sa zúčastnili všetky obecné zložky, ZŠ – Dominika Tatarku a MŠ – Janka Hraška.

. Vykonali sa údržbové a čistiace práce verejných priestranstiev, okolia Váhu a potokov obce.

. Veľký kus dobrej práce odviedli obecní hasiči vyčistením a spriechodnením upchaných odvodňovacích rigolov a rúr na väčšom kritickom úseku obce, dôležitých pri záplavách.

Materská škola – Janka Hraška

. Riešili sme problém s vytápaním pivničných priestorov v Materskej škole.

Poruchu odstránili zamestnanci bytového družstva z Pov. Bystrice tlakovým vozom.

. Zasadili sme ovocné stromčeky - 6 kusov.

. Zasadili sme malé smriečky do živého plotu v areáli MŠ v počte 40 kusov.

Cintorín

Snežná kalamita skomplikovala pohyb v areáli cintorína.

. Zariadil som ohŕňanie snehu z cintorína a parkoviska, pre plynulý priebeh pohrebu, k spokojnosti smútiacej rodiny.

. Prerábame oplotenie na športovom areáli oproti Domu smútku, vytvorí sa tým ďalšia parkovacia plocha. Bude sa využívať hlavne na parkovanie pri pohreboch a sviatkoch, keď na cintorín prichádzajú občania a ich príbuzní vo väčšom počte.

Športový areál

. Zabezpečil som výrobu a montáž nových brán na multifunkčné ihrisko, tiež demontáž a odstránenie starých poškodených sietí.

Dolina

Na veľkonočnú nedeľu 31.3.2013 bola v časti obce Dolina - kalamita, následkom hustého sneženia a napadnutia veľkého množstva ťažkého snehu.

. Zabezpečil som hasičov z Pov. Bystrice s technikou, na odstránenie spadnutých stromov na hlavnej cestnej komunikácii, pri Pálenici.

. Zasahovali aj naši obecní hasiči a pomáhali pri odstraňovaní kalamity.

. Zabezpečil som aj elektrikárov z Pov. Bystrice na odstránenie havárie, čiže pretrhnutých a spadnutých drôtov elektrického vedenia.

. Ďalej som zabezpečil pilčíka ( p. J.Hehejíka) so synom a pracovníkmi OÚ, ktorý pracovali na odstránení kalamitného dreva z potrhaných a poškodených drôtov vedenia obecného rozhlasu.

. Dal som vykonať opravu potrhaných drôtov obecného rozhlasu, následkom tejto snehovej kalamity. (p. Litera)

Pálenica

. Pilčík a pracovníci OÚ pracovali na odstránení kalamitného dreva, okolo pálenice a potoka pod Baňou.

. Zabezpečil som vývoz a rozhrnutie návozov hliny bagrom, v objekte pri pálenici. Tiež sa odstraňovali škody kalamity pri Bani, za rod. domom

p. Kremeňovej.

Cesta Dráhy

. Po vykliesnení pracujem na ďalšom spevňovaní cesty v časti Kulhinec, zabezpečil som ďalší návoz sute a vyrovnanie cesty bagrom.

Cesta I. triedy

. Po dohode s riaditeľom správy ciest, som zabezpečoval opravu cesty

III. triedy cez obec. Práce budú pokračovať.

Ján Michalec

Starosta obce