ČINNOSŤ OÚ (Máj - Jún 2013)

Stavanie obecného mája

. Zorganizovali sme obecnú slávnosť“ Stavanie mája,“ k výročiu oslobodenia našej obce. Obec reprezentovali: Hasiči, DFS Dúbravček,

ĽH Hoľzňanka, ĽH Považská Veselka, ĽH Dúbravienka, ZŠ a MŠ.

Máj tradične stavia svojou technikou p. L.Ciprich.

. 31.mája som zabezpečil zvalenie mája.

Materiál použijem na lavičky pre deti do MŠ.

Obecný Úrad

. Dal som vyrobiť 10 nových jednotných informačných tabúľ, ktoré budú slúžiť na propagáciu a informácie našich zložiek - pre občanov.

. Zabezpečil som ich namontovanie v centre obce, na obecnú budovu.

. Zabezpečil som demontáž starého, už nefunkčného dopravného zrkadla pri kostole.

. Zariadil som namontovanie nového dopravného zrkadla pri p. Mitašovi, na sprehľadnenie križovatky.

. Zabezpečil som: kvetináče - 6 kusov, lavičky - 6 kusov a odpadové koše - 6 kusov, na úpravu parkoviska pri Pošte.

. Zasadili sme kvetinovú výzdobu do kvetináčov na parkovisku. Kvetinami prispela p. Karcolová , a pracovala pri výsadbe.

. Orezali sme stromy zasahujúce do parkoviska pri 11-bytovke,

. Pozemok okolo 11-bytovky pravidelne kosíme.

Príprava strojného parku na sezónu

. Prebehla oprava kosačky TJ u p. L.Meleša, ktorý nám opravu aj zasponzoroval.

. Zakúpila sa 1x autobatéria do kosačky na TJ a zároveň aj do oboch Avií.

. Pripravil sa fekál na technickú prehliadku, zbavili sme ho hrdze a dali sme mu nový náter. Urobila a zasponzorovala nám to firma – SYNOT.

. Zabezpečil som futbalistom na polievanie a hasičom profesionálne hadice.

Obecná budova

. Začali sme úpravu fasády obecnej budovy, kde sú umiestnené služby pre obyvateľov / Pošta a predajňa Potraviny./ Postavilo sa lešenie k budove. Začalo sa kožovaním porušenej fasády.

Obecné cesty

. Štát SR prispel na opravu obecných ciest.

Zamerali sme sa na kritické miesta opráv.

Materská Škola Janka Hraška

. Pravidelne kosíme areál MŠ a areál OÚ.

. Poľovníci zorganizovali pre deti MŠ „ Deň detí“ na chate,

u p. Ľ. Ďurkecha.

. Hasiči tiež pripravili „ Deň detí“ pre našich najmenších v MŠ a v ZŠ formou branných hier a ukážkou hasičského zásahu.

Športový areál

. Zabezpečil som posunutie a montáž plechového plotu na futbalovom štadióne, oproti domu smútku.

. Zabezpečil som vybagrovanie a vývoz prebytočnej hliny, dovoz štrku

(p. L. Ciprch) a betónovanie múrika.

Základná škola - D. Tatarku

. OÚ zabezpečil odvoz orezaných konárov starých, prerastených tují.

. Pod zastrešením obce zorganizovala ZŠ 11. ročník celoslovenskej súťaže o cenu „Doninika Tatarku.“ Súťaž prebehla na vyššej úrovni tak,

ako každý rok. OÚ prispel na ceny pre účastníkov súťaže.

. Oslávili a pripomenuli sme si 100-té nedožité výročie nášho slávneho rodáka Dominika Tatarku, spomienkovou slávnosťou pri pomníku - D.Tatarku v parku, ktorý nesie jeho meno.

ZŠ – D.T. pripravila reláciu do miestneho rozhlasu o živote a diele Dominika Tatarku.

. Hasiči zabezpečili pre deti ZŠ a deti z ČR – LEŠNÁ : „Deň detí“

formou braných hier a prehliadku ukážok hasičských disciplín,

poučenia a nástrahy požiarov. Pre úspešné tímy pripravili odmeny formou darčekových košov. OÚ prispel 2sudmi kofoly.

. 28.6.2013 Sme slávnostne ukončili školský rok a ocenili úspešných žiakov, ktorí vynikli v školských aktivitách či v krúžkoch, alebo zbere.

Kultúrny dom

. Na kultúrnom dome sme vykonali opravu rín celej jednej strany budovy, následne na to - 2 zvody z rín.

. Dal som vyrobiť nové, potrebné ríny na KD. Staré boli deravé a tak voda poškodzovala fasádu budovy.

. Dokúpili sme ďalších 20 nových stolíc do kultúrneho domu.

Cintorín

. Pravidelne kosíme a upravujeme priestory cintorína.

Ján Michalec

Starosta obce