ČINNOSŤ OÚ (Júl - August 2013)

Cesty

. Vyspravili sme asfaltovou drťou hlavnú cestu, smer – Dolina.

. Začala sa budovať elektrická sieť na ceste Dráhy – Kulhinec.

. Po vybudovaní trativodu z dôvodu každoročných záplav cesty, pri detskom ihrisku v časti Račula, sme upravili terén a položili zámkovú dlažbu na chodník.

Športový areál

. Firma „SADRO“ zabezpečila nový kazetový strop, na miesto starého, znehodnoteného a poškodeného stropu v zasadačke T.J. v športovom areály. Miestnosť slúži i na prijímanie návštev, pri rôznych športových aj kultúrnych akciách.

. Zabezpečil som úpravu terénu bagrovaním okolo multifunkčného ihriska, vývoz prebytočnej hliny a iného materiálu a tým sme vytvorili rovinu okolo tohto objektu.

. Každoročne sa koná futbalový turnaj o „ Pohár starostu obce,“ zároveň tento rok TJ oslávila 85- výročie založenia futbalu v obci.

Obecný Úrad

. Zabezpečil som premiestnenie dopravnej značky „STOP“, na žiadosť našej občianky. Zo súkromného pozemku (záhradky) k cestnej komunikácii.

. Zabezpečil som privítanie pelotónu kandidáta na župana Trenčianskej župy, poslanca národnej rady p. Bašku - Obec reprezentovala dychovka „Považská Veselka.“

. Naďalej sa pravidelne robí údržba obce – kosením.

. Opäť sa vykonala oprava pokazenej obecnej kosačky( na kosenie v šport. areály) u p. Meleša. Zabezpečil som jej odvoz a dovoz.

. Podarilo sa mi vybaviť bezplatné zapožičanie techniky (Žaba) na vyspravenie a vyrovnanie terénneho podkladu pre budúce parkovisko oproti domu smútku.

. Zapožičal som stroj na rezanie asfaltu a zrezali sme okraj cesty, pripravili sme ho na výplň parkoviska.

. Dal som vyrobiť striešky proti dažďu na 10 informačných tabúľ , budú chrániť tabule pred zatekaním aj občanov pred dažďom.

Na striešku sa mi podarilo získať sponzorským darom kanadský šindeľ (p.Surovčik).

. Čistili sme potok z Jadlovníka, pri p. Lišaníkovi.

. Zakúpil som 30m hadice na polievanie.

. Demontovali sme lešenie na obecnej budove, kde sa vyspravovala omietka budovy.

. Geodetom som dal vymerať obecné pozemky za p. Pavlom Bednárom, pri p. Harkabusovej a na Bukovanovej ceste.

. Na základe žiadosti sa upravil mostík na slúžiaci prechod z hlavnej cesty do priemyselnej zóny, pri p. P. Adamcovi.

. Zabezpečil som opravu druhej obecnej Ávie pred kontrolou STK. Boli to rozsiahle opravy, najmä prekorodovanej karosérie, po oprave sme ju ošetrili novým lakom.

. Pokračujeme v úprave hrdzavých rozhlasových stĺpov. Stĺpy sa šmirgľujú a natierajú novým náterom.

. Zabezpečil som vytvorenie kútika s pitnou vodou pri parkovisku, na budove Pošty.

. Zistili a odstránili sme poruchu na odpadovej kanalizácii 11- bytovke, práce trvali 2 dni.

. Zabezpečil som vypracovanie zastavovacej štúdie, pre výstavbu rod. domov v časti Podhorie.

. Dal som vyrobiť schody na prístup k tribúne pre folklórnu slávnosť

„ Dychfest“, ktorú poriadala miestna kapela – Hoľazňanka.

. Začala sa údržba autobusových zástaviek v našej obci ,demontáž starých hrdzavých plechov a natieranie konštrukcií.

. Dal som umiestniť na kritické miesta v obci tabule:

„Zákaz sypania odpadu!“

Cintorín

. Zabezpečil som pred areál cintorína informačnú tabuľu,

na oznamy o úmrtí.

. Dal som umiestniť 4 oddychové lavičky v areály cintorína pred dominantným krížom.

. Areál cintorína sa pravidelne kosí.

Hasiči

. Vyslovujem poďakovanie našim Obecným Hasičom a p. Jánovi Kamasovi, ktorí obetavo zasahovali pri rozsiahlom požiari 21.7.2013 na lesnom poraste nad Baňou pri pálenici, pri ktorom som bol tiež nápomocný. Dá sa povedať, že bez nášho fekálneho voza, ktorý niekoľkokrát vyšiel do ťažkého a strmého terénu, kam nevyšla iná technika, ani považskobystrických hasičov, požiar by sa stal nezvládateľným.

Pálenica

. Zabezpečil som bager na vyrovnanie nánosov hliny v areály pálenice.

. Vyviezli sme 4-tatry nánosov a hliny. Terén sme vyrovnali návozom kameňa 0,16mm.

. Vyrezali sme rozrastené kríky.

. Zabetónovali sme obrubníky na žumpy, 4ks a vyrobili sme betónové poklopy.

ZŠ – D. Tatarku

. Po oprave havárie na prípojke vody v ZŠ sme upravili terén a položili zámkovú dlažbu.

. DFS Dúbravček, predstavil svoje nové CD – Ej leto, leto.5. júla 2013  hudobno-folklórny klub Spievanka, poriadal festival moravskej hudby a tanca „Morava krásna zem.“

 

 

Ján Michalec

Starosta obce