ČINNOSŤ OÚ (November - December 2013)

Autobusové zástavky

Opláštili sme novým plechom (získaný sponzorským darom BLACHTRAPEZ) ďalšie autobusové zástavky na Doline, na Podhorí, pri kultúrnom dome, pri Ekolmonte, pri p. Literovi.

Hasiči

. Hasiči postavili vianočný stromček na Doline.

. 7.12.2013 sa konala členská schôdza, spojená s mikulášskym posedením.

. Po vyčistení, vykožovaní, vymaľovaní a praktickom zariadení garáže a dielne slúžiacej na opravy, pokračujú hasiči v úprave a renovácii klubovej miestnosti ďalšími početnými brigádami.

. Klubovú miestnosť, slúžiacu na schôdze a prijímanie okresných návštev celú obložili dreveným obkladom. Poháre zo súťaží dostali čestné miesto na poličkách a diplomy a fotky z histórie Hasičov na stene klubovej miestnosti.

. Zabezpečili na vykurovanie stavané kachle do klubovej miestnosti, ktoré kachliar prerobil na 14 KW, aby vykúrili celú klubovú miestnosť.

. Vyčistili a vyhodili nepotrebné veci, poupratovali celú budovu DHZ.

. Pán Ivan Lukáč ml. vyrobil 20 lavíc na sedenie a 4 stoly do klubovej miestnosti hasičskej zbrojnice. Lavice natreli ošetrujúcim náterom.

. Prerobili kompletne elektroinštaláciu v garáži, aj klubovej miestnosti.

. Vyslovujem pochvalu a poďakovanie Hasičom, za vzorné staranie sa o obecný majetok a jeho údržbu.

Pošta

. Nad obnovené schody novou dlažbou vedúce na Poštu, som dal vyrobiť a umiestniť prístrešok ( firma Ekol). Prístrešok bude slúžiť občanom na bezpečný pohyb, najmä v zimnom období proti pošmyknutiu sa. (dážď, sneh)

. Vybudovali sme plechové oplotenie obecného pozemku za Poštou, od pozemku Jednoty – Krupina.

Obecný úrad

. Vybavujeme každý deň množstvo písomnej agendy, stále pribúda občianskych sporov ktoré riešim a naďalej spoľahlivo poskytujeme každodenné fungovanie služieb občanom.

. Pripravili sme rozpočet obce na rok 2014.

. Jednám s kompetentnými inštitúciami o prípojke vody, elektriny, plynu po Bukovanovej ceste k plánovanej výstavbe na Podhorí. Hľadám a získavam finančné zdroje na uskutočnenie uvedených prípojok na tejto ceste.

. Prebehla oprava poruchy čističky v 11-bytovke.

. Koná sa stála údržba a čistenie športového areálu.

. Pokračuje sa v údržbe miestneho cintorína, pokračuje aj orezávanie líp.

. Stretol s emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom, preberali sme otázky kresťanstva, charity, medziľudských vzťahov a spolužitia.

. Pred obecným úradom tento rok pribudol k obecnému betlehemu aj veľký adventný veniec, aby umocnil atmosféru najkrajších sviatkov v roku - čaro Vianoc. Tento nápad mi pomáhali realizovať šikovní ľudia (p.riaditeľka MŠ p.Kardošová, p. Tonko Kardoš, p. Jozef Čižmárik, drevo nám dodal sponzorským darom podnikateľ p. Peťovský. Sponzorským darom prispeli:

P. Ján Mendlovsky USA, p. Štefan Bajza.

Pán kaplán nám adventný veniec vysvätil.

. Renovujeme zasadačku Obecného úradu, ktorá slúži ako príjmacia miestnosť pre návštevy, sobášna sieň a volebná miestnosť.

. Kúpili some nový záťažový koberec na celú plochu zasadačky.

. Prerábame aj prechod z ekonomickej kancelárie do zasadačky. Časť sme zamurovali (p. Štefanica, p. Kamas, p.Slúka) a osadili sme nové dvojkrídlové dvere s mrazovým sklom (p. Frolo). Zabránime tak vzájomnému rušeniu sa pracovníkov OÚ pri práci.

. Pod zastrešením a za podpory Obecného úradu sa konali tieto podujatia:

. Klub TJ zorganizoval tradičnú Katarínsku zábavu 23.11.2013, pre občanov.

. V kultúrnom dome sa uskutočnila schôdza spojená s mikulášskym posedením ZŤP dňa 1.12.2013.

. 8.12.2013 sa konali tradičné Vianočné trhy v budove Kultúrneho domu.

. Pri Váhu som zabezpečil zrovnanie skládky grédrom a tým vytvorenie rovnej súvislej plochy.

. Vymenili sme pokazený vypínač na osvetlení multifunkčného ihriska, osvetlenie opäť funguje.

. Orezali sme údržbovým rezom prerastené stromy v areály Obecného Úradu.

Materská škola

. Opravili sme chodník vedúci do jedálne Materskej školy a obložili sme ho zámkovou dlažbou.

. Opravili sme rozsiahlejšiu poruchu s prívodom teplej vody v školskej kuchyni. Teplá voda opäť tečie.(oprava - p. F.Adamec).

Parkovisko

Dokončili sme zväčšené parkovisko oproti Domu Smútku. Podklad sme spevnili štrkom a na vrch som zohnal frézovanú asfaltovú drť, (p. Jozef Bučo). ktorá sa povalcovala malým valcom.(.p L.Ciprich). Vytvorila sa zväčšená súvislá parkovacia plocha.

 

Ján Michalec starosta obce