Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk. PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 December 2013 19:49

 

Obec Plevník – Drienové zverejňuje podľa § 102 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ste boli vyzvaný na predloženie ponuky do vykonávaného prieskumu trhu, za účelom získania informácií o cene predmetu zákazky:

 

Stavebné práce cestnej infraštruktúry, po zimnej prevádzke v obci Plevník-Drienové.

Práce budú financované zo štátneho rozpočtu MFSR.

Na základe vyhodnotenia ponúk, Vám oznamujeme výsledok vyhodnotenia ponúk. Uvedené je podanie a umiestnenie jednotlivých ponúk a priradené poradie:

 

Uchádzač                        Cena bez DPH      Cena s DPH   Umiestnenie ponuky

Poradie

č.1 Valašsko SK s.r.o.,          173,00 €/m2        207,60 €/m2             3

č.2 VINKstav s.r.o.,               138,00 €/m2        165,60 €/m2      1

č.3 Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o.,   166,72 €/m2        200,06 €/m2               2


Z uvedeného vyplýva že, uchádzač č.2  VINKstav s.r.o., splnil všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, predložil ponuku s najnižšou cenou v EURO s DPH, preto je vyhodnotený, ako úspešný a vybratý uchádzač.

Zmluva s týmto úspešným uchádzačom bude uzatvorená v zákonnej lehote.

Uchádzači č.1 a č.3 splnili podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, no však predložili vyššie cenové ponuky a z toho dôvodu neuspeli.

 

Ján Michalec

Starosta obce