Zmeny v obci – (v r. 2013)

Obecný úrad denne vybavuje veľké množstvo písomnej agendy, spojenej aj

s prechodom právomocí na OÚ.

- Zabezpečujeme spoľahlivé služby občanom.

- Žiaľ stále pribúda občianskych sporov, ktoré riešim.

- Pripravili sme rozpočet na rok 2014.

- Pod zastrešením a pomocou obce sa konalo mnoho rôznych kultúrnych, športových a sociálnych akcií, ktoré organizovali zložky obce.

- Jednám s kompetentnými inštitúciami o prípojke vody, elektriny, plynu po

Bukovanovej ceste k plánovanej individuálnej výstavbe na Podhorí.

- Hľadám a získavam finančné zdroje, na vybudovanie týchto prípojok.

- Renovujeme zasadačku OÚ, ktorá slúži aj ako volebná a sobášna sieň.

- Vďaka sponzorom, (p. J. Mendlovský, p. Š. Bajza) k betlehemu a vianočnému stromčeku sme vytvorili tento rok aj adventný veniec, ktorý umocnil čaro Vianoc v obci.

- Dal som vykonať opravy 2 ks prekorodovaných obecných Ávií.

- Ďalšie hrdzavé rozhlasové stĺpy sme vyčistili a natreli novým náterom.

- Dal som vyrobiť 10 informačných tabúľ so strieškou pre zložky našej obce, aby občanov informovali o svojej činnosti a akciách.(krytina - sponzorským darom od p. M. Surovčíka)

- Opravili a sfunkčnili sme 3 ks obecných studní a obložili sme ich kameňom, aby vynikol ich starobylý pôvod. Manipuláciu 15 m dlhého zariadenia studní nám sponzorsky zabezpečil a vykonal (p. F. Michalec).

- Prebehli opravy čističky a kúrenia v 11-bytovke, káblovej televízie, prívodu teplej vody v školskej jedálni.

- Sponzor ( p. M. Papšo) nám z vlastnej iniciatívy kompletne zrenovoval pamätník pri kostole, venovaný našim predkom, ktorí padli v 1. a 2. svetovej vojne.

- Sklamaný som z nelegálnych skládok pri Váhu, ktoré sme zrovnali grédrom, do roviny. Obci hrozia za tieto skládky vysoké pokuty.

 

V Materskej škole sme opravili chodník vedúci do školskej jedálne a obložili sme ho zámkovou dlažbou.

- Vyrovnali sme pozemok MŠ, hlinu som získal sponzorským darom.(p. Bielik)

 

V Základnej škole sme upravili rozkopaný terén po väčšej havárií na prívode pitnej vody do budovy ZŠ a položili sme tam zámkovú dlažbu.

 

V Kultúrnom dome sme opravili a vymenili deravé ríny, kolená a zvody.

- Na schody hlavného vchodu do KD sme položili novú dlažbu.

- Starý poškodený sklobetón sme nahradili dvoma novými plastovými oknami.

- Získali sme pre KD: 40 stoličiek, plynový sporák, umývačku riadu ( zo zisku obecnej zábavy a pomoci p. E. Kremeňovej a p. J. Uríkovej).

Neónové svetlá nám sponzorsky daroval (p. J. Harant).

- Dokúpil som ďalších 20 stoličiek.

 

V pálenici som dal vykonať revíziu elektrického vedenia obecnej budovy.

- Bagrom sme vyrovnali terén a vyviezli nánosy hliny z areálu.

- Vybetónovali sme obrubníky a poklopy žúmp.

 

Na schodište obecnej budovy, kde je umiestnená Pošta

som dal vyrobiť a namontovať prístrešok, z dôvodu bezpečnosti pohybu.

- Schody na Poštu sme obložili novou dlažbou.

- Oddelili sme obecný pozemok od pozemku Krupiny plechovým oplotením.

- Vytvoril som kútik s pitnou vodou pre občanov na obecnej budove (Pošty).

- Na pozemku za Poštou, kde sú umiestnené veľké žumpy sme zabetónovali

10 kovových stĺpov s reflexným náterom z dôvodu bezpečnosti pohybu.

- Pri obecnom parkovisku za Poštou sme zasadili 5 Ks tují.

- Opravili sme poškodenú omietku a ríny na obecnej budove. ( Jednota)

 

Autobusové zástavky sme kompletne zrenovovali.

- Plech na opláštenie zástaviek som získal sponzorským darom.(firma Blachotrapez)

 

V parku Dominika Tatarku sme lavičky a koše natreli novým náterom.

- Zabetónovali sme kovové stĺpy na miesta v parku, aby sme zabránili nežiadanému parkovaniu.

 

Areál Cintorína pravidelne kosíme, čistíme a vykonávame údržbu.

- Dal som vyrobiť a umiestniť pred areál Cintorína tabuľu, pre oznamy o úmrtí.

 

Športový areál sa pravidelne čistí, kosí a koná sa údržba.

- Zbágrovali sme do roviny okolie multifunkčného ihriska.

- Okolo tenisového ihriska sme vysadili 19-násť darovaných tují.

- Opravili sme odtrhnuté mantinely viacúčelového ihriska.

- V klubovej miestnosti TJ sme starý strop nahradili novým, kazetovým.

 

Hasiči okrem svojich povinností a zasahovania pri požiaroch ktoré vznikli,

pracovali početnými brigádami na Požiarnej zbrojnici.

- Opravili si techniku potrebnú k požiarom.

- Vyčistili , vykožovali, vymaľovali Požiarnu zbrojnicu.

- Prakticky si zariaďujú dielňu v garáži.

- Klubovú miestnosť obložili dreveným obkladom.

- Do Klubovne umiestnili stavané kachle a prerobili ich na vykurovanie 14KW.

- Vyrobili 20 ks lavíc a 4 ks stolov.

- Prerobili elektroinštaláciu garáže a klubovej miestnosti.

Vyslovujem Hasičom pochvalu a uznanie za vzorné staranie sa o obecný majetok.

 

- Opravili sme Obecné cesty v kritických úsekoch výmoľov a jám.

- Opravili sme premostenie z hlavnej cesty ku Kultúrnemu Domu.

- Vybudovali sme elektrickú sieť na ceste: Dráhy – Kulhinec.

- Dal som osadiť dopravné zrkadlo na spriehľadnenie križovatky pri p.Mitašovi.

- Rozšírili sme parkovisko oproti Domu Smútku, frézovanú asfaltovú drť nám sponzorsky dodal (p. J. Bučo).

 

Po snehovej kalamite na Doline na veľkú noc sme odstránili polámané stromy, od Pálenice po p.Jaroša.

- Opravili sme rozhlasové a elektrické vedenie.

- Opravili sme premostenie potoka pri p. Martišovi.

 

Ján Michalec

Starosta obce