ČINNOSŤ OÚ (Marec - Apríl 2014)

Obecný úrad

. Zhoršujú sa medziľudské a susedské vzťahy našich spoluobčanov. Sporom venujem podstatnú časť z môjho pracovného času.

. Podporil som p. S. Turčániho pri budovaní kinekologického krúžku v našej obci. . Podarilo sa mi predať obecný autobus do šrotoviska, ktorý nezodpovedal bezpečnostným, ani technickým normám.

. Odhlásil som autobus z dopravného inšpektorátu.

. Pokračujeme vo vyrezávaní prerastených drevín okolo ciest na Doline, z dopravných, bezpečnostných dôvodov a v rámci zákona. Za pomoci a zastrešenia Obecným úradom sa konali tieto podujatia:

. 01. 02. 2014 Fašiangy naša obec oslávila veselým sprievodom masiek a veselými tónmi našich dvoch obecných dychových kapiel „Hoľazňanka“ a „Považská veselka.“

. 04. 03. 2014 sa konala zábava spojená s pochovávaním basy v KD.

. 07. 03. 2014 sa konala schôdza ZŤP, spojená s oslavou MDŽ v KD.

. Od 28. 02. do 04. 03 2014 sme zabezpečili veľkokapacitné kontajnery pri cintoríne pre občanov, na vývoz väčšieho odpadu z domácností.

. 15.03.2014 prebehlo v našej obci I. kolo prezidentských volieb, na ktoré sme všetko pripravili podľa zákona.

. Taktiež sme zabezpečili všetko na II. kolo prezidentských volieb konaných 29.03.2014.

. P. Štefanica vyvaril prekorodovanú korbu obecnej Ávie, jej životnosť sa predĺži.

. Opravili sme poruchu obecnej modrej Ávie na zadnej náprave, p. Majščiník nám zabezpečil kardan a p. Tamáši Pavol a pracovníci OÚ previedli výmenu súčiastky.

. Prebiehajú čistiace práce po zimnom období v obci. . Firma SEVAK nám odstránila väčšiu poruchu na rozvode pitnej vody pri cintoríne.

 

Hasiči

. Vykonali opravu hasičskej sirény. Súčasťou opravy bola aj výmena ističa spúšťania sirény.

. 22.03. 2014 zasahovali opäť naši hasiči, aj ja osobne, pri rozsiahlom požiari v strmom neprístupnom teréne lesného porastu, nad Drienovskou baňou. Opäť sa očividne ukázal nedostatok motorového vybavenia hasičov na okamžitý zásah v ťažkom neprístupnom teréne. Snažím sa tento problém riešiť.

.  Na Ministerstvo Obrany a Ministerstvo Vnútra som sa obrátil so žiadosťou o darovanie úloženiek áut UVAZ a V3S pre hasičov v našej obci.

Po vynaloženej niekoľkohodinovej námahe našich Hasičov, Poľovníkov, Lesomajiteľov, Drienovského urbáru  a Turistov sa podarilo požiar dostať pod kontrolu a uhasiť ho.

Žiaľ, ako aj pri požiari pred rokom (2013) v tomto  teréne, vznikli škody dosť značné. Vyhorelo 1,5 hektára v hodnote cca 10.000 €.

Ďakujem našim hasičom za ochotu a obetavosť pomáhať .

Som rád, že i teraz sa nájdu ľudia, ktorí sa riadia starým hasičským krédom:

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“

Cintorín

. Dokončili sme chodník ( zašalovali a vybetónovali) dôležitý na vývoz odpadu z cintorína. Časť plota pri hlavnom vstupe do areálu sme odrezali a na jeho mieste sme vyrobili bránu k malému kontajneru.

 

Činnosť OÚ apríl 2014


11-bytovka

.  Miesta na parkovisku slúžiace obyvateľom 11-bytovkoy som dal označiť tabuľkami (napevno umiestnenými) s číslami ŠPZ, podľa jednotlivých majiteľov motorových  vozidiel obyvateľov 11-bytovky.

 

. Jednám so Slovenskými energetickými závodmi o začatí vybudovania elektrickej prípojky na ceste Bukovanová.

. Jednám s vedením Sevaku a SPP o vybudovaní prípojok vody a plynu na ceste Bukovanová.

. Jednám s vedením Železníc Slovenskej republiky o budovaní rýchlodráhy cez našu obec a vybudovaní podjazdu na nástupište železničnej stanice.

. Jednám s riaditeľom Úradu práce o zmene zákona, poberateľov dávok v hmotnej núdzi a odpracovaných hodinách poberateľov v prospech obce.

. Jednám s úradom životného prostredia a s prokuratúrou o riešení problému zamorovania odpadom, -  pozemky pri Váhu.

. Dlhodobo jednám o odkúpení budovy v centre obce, ktorá chátra (bývalá reštaurácia) s vedením Jednoty Krupina a návrhy zmluvy prednesiem na zastupiteľstve.

. Snažím sa presadiť programové hospodárstvo. 29.04.2014 na okresnom úrade v Trenčíne som podal návrhy pre našu obec na roky 2014-2020,

v ktorom sa snažím o obnovu obecného kúpaliska a zateplenie Základnej školy.

. Riešim odpadové hospodárstvo.

. Zabezpečil som žeriav na slávnosť stavania mája a 69. výročia oslobodenia našej obce p. Ciprich.

. 23. 04. 2014 som zvolal zástupcov zložiek, organizácií a klubov v obci, predmetom je prejednanie úloh, ktoré chceme splniť brigádou: „Deň Zeme.“

. Zasadili sme ovocné stromy (hrušky a jablone) do areálu OÚ a MŠ.

. Vyzývam všetkých občanov k zvýšenej opatrnosti pri manipulácii s ohňom v súkromí, ako aj  na verejných, lesných priestranstvách. Často, zbytočne dochádza ku škodám na majetku, často i ohrozeniu života!

.   Ďalej dôrazne upozorňujem občanov, ktorí milujú turistiku na to, aby boli opatrní a obozretní najmä v hornatom teréne Hoľazní a Manína, dbali na bezpečnostnú vzdialenosť od okrajov hôr! 31.03.2014 spadol turista, ktorý bol občanom Pov. Bystrice z vrcholu Manína. Zasahoval záchranársky vrtuľník, ktorý na stabilizovanie a vloženie raneného do vrtuľníka  využil športový areál, naše futbalistické ihrisko. Bohužiaľ zranenia tohto turistu boli nezlučiteľné so životom.

. Podarilo sa mi získať betónové panely z „Ministerstva slovenskej republiky centra podpory,“ ktoré budeme potrebovať pri budovaní Bukovanovej cesty, doviezol som ich dvoma kamiónmi s návesom. Sponzorským darom nám ich zabezpečila Ing. Alena Ďurkechová.

.  14.04. 2014 sme zorganizovali separovaný zber plastov, papiera a textilu.

.  Pod zastrešením a pomoci Obecného úradu sa konali tieto podujatia:

06. 04. 2014 sa konala schôdza Lesomajiteľov v KD.

06. 04. 2014 sa konala schôdza hašičov.

06. 04. 2014 sa konala veľkonočná výstava kraslíc a jarných dekorácií v KD.

20. 04. 2014 na Veľkonočnú nedeľu Dúbravček oslávil 15-te výročie vzniku          v KD Plevník-Drienové.

03. 05. 2014 som zorganizoval veľkú brigádu „Deň Zeme“, kde sa vykonávali drobné opravy a veľké čistenie našej obce.

26. 04. 2014  Zabezpečil som umiestnenie veľkorozmerných kontajnerov na odpad  v našej obci.

.  Zakúpil som náhradné diely a dal som opraviť 2 ks obecných kosačiek.

.  Začali sme sezónne kosenie obecných priestranstiev a areálov.

.  zakúpil som futbalistom veľkú sieť 42m x 6,5m, ktorá bude chrániť a    oddeľovať rodinný dom  so súkromným pozemkom od aktivít na futbalovom ihrisku.

.  Zabezpečil som ušitie a vztýčenie nových vlajok pred Obecným úradom.

. Zabezpečil som mapu budovania rýchlodráhy cez našu obec s nadchodom a podchodom. Chcem aby boli naši občania informovaní, tak som ju umiestnil na čelo obecnej budovy v strede obce.

 

Bukovanova cesta

.  Zrezali a spracovali sme drevo zo starých stromov (sliviek a čerešne), ktoré prekážali budovaniu cesty.

.  Začal som s budovaním cesty. Dal som strhnúť 30 cm ornice na prvom úseku cesty Bukovanová.

.  12. 04. 2014 sme začali s elektrifikáciou prvého úseku cesty. Položili sme do zeme  kábel, na verejné osvetlenie cesty.( p. Litera)

.  Využijem na budovanie cesty panely, ktoré som získal sponzorským darom.

 

Obecná budova, kde je umiestnená Pošta

.  Pri budove Pošty som vytvoril parkovacie miesto pre bicykle, skútre, kočíky, z  brehu, ktorého bok sme vybetónovali na oporný múr. Do vzniknutého priestoru brehu som zabezpečil násyp štrku a jeho rozhrnutie bagrom (p. Ciprich), tak vznikla rovná plocha, ktorá bude slúžiť občanom, ako odkladacie miesto.

.  Zapožičal som vibračnú dosku na vyrovnanie štrkového návozu a terén sme zrovnali.

.  Zakúpil som 20 m2 zámkovej dlažby na konečnú úpravu.

.  Zámkovú dlažbu sme položili (p. Štefanica) na vypracovaný pripravený podkladový návoz, v celej ploche a v konečnej úprave sme ju vyšpárovali.

 

Obecná hora (škôlka)

.  Prešiel som celú obecnú horu s lesníkom, o ktorú sa  treba postarať.

Zabezpečím vyčistenie, vyrezanie kríkov tŕňov, tým sa zveľadí obecný majetok.

 

Cintorín

.  Začali sme s budovaním ( šalovaním, betónovaním) podstavca pre sochu, ktorú som získal sponzorským darom, od amerických rodákov.  Položili sme mramorové obrubníky, stojany na lavičky. Na podstavec sme umiestnili anjela zhotoveného zo žuly.

.  Začali sme s kosením areálu cintorína.


Športový areál

.  Futbalisti si namontovali veľkú sieť(42m x 6,5m) na pripravenú konštrukciu. Sieť som im zabezpečil, aby neohrozovali rodinný dom susediaci s futb. ihriskom pri zápasoch.

. Prerábame v časti šatní (domáci-hostia) nevyhovujúcu elektroinštaláciu v šatniach futb. štadiónu.

.  Okožovali sme znehodnotené úseky omietky.

 

Hasiči

.  26. 04. 2014 Hasiči vykonali skúšku nového čerpadla, pri Váhu.

Čerpadlo bude prínosom pri zásahoch, našich hasičov pri požiaroch.

 

Park Dominika Tatarku

.  Získal som mapu s vyobrazením našej obce, z Oblastnej organizácie cestovného ruchu cca 2m x 1,5m.

.   Tabuľu na ktorú sme umiestnili mapu obce, sme osadili pri hlavnej zástavke v centre obce, pri parku Dominika Tatarku.

 

Cesta na Rajčuli

.  Vybudovali sme ďalší trativod na ceste Rajčula, v snahe odstrániť rozsiahle vytápanie tejto cesty. V odvodňovaní budeme pokračovať.

 

Ján Michalec

starosta obce