ČINNOSŤ OÚ (Júl - August 2014)

Obecný úrad

.  Venujem sa občanom a rodinám so sociálnymi problémami a snažím sa im pomôcť, v spolupráci s oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotnou poisťovňou a úradom práce.

.  Pod zastrešením a pomocou Obecného úradu sa konali tieto akcie:

05. 07. 2014  sa konal festival „ Morava krásna zem“ na tenisovom ihrisku. Prezentovali sa tam hostia z Moravy, Dúbravček, Hoľazňanka, Považská veselka.

Na festivale som odovzdal ocenenia za zaslúžilú činnosť v obci: hasičom 90 rokov činnosti, futbalistom 85 rokov činnosti, turistom 50 rokov činnosti, Hoľazňanke 15 rokov činnosti, Dúbravčeku 15 rokov činnosti.

.  11. 07. 2014 v KD futbalisti odovzdávali ocenenia na základe ukončenia sezóny a losovali mužstvá protihráčov na budúcu sezónu.

.  19. 07. – 20. 07. 2014  sa konali futbalové turnaje o pohár starostu obce žiakov, mužov, starých pánov, spojené večer s disko – zábavou.

12. 07. 2014 Hokejbalisti ukončili sezónu s umiestnením na peknom  3. mieste v lige.

03. 08. 2014 sa konali Hody na Doline pri kaplnke, s pokornými modlitbami, neskôr s posedením a pohostením, pri hudbe a speve našich gitaristiek.

09. 08. 2014 sa uskutočnil „ Plevnický Dychfest,“tu sa prezentovala dychová hudba Hoľazňanka, Predmerčanka, Hrabovanka, Senioranka a hud. skupina Jas.

01. – 09. 08. 2014 sa uskutočnila expedícia astronomického klubu Juraja Bárdyho „Perzeidy,“ vo Vrchteplej s presným programom prednášok, iných aktivít, za účasti významných hostí.

29. 08. 2014 Som sa zúčastnil  slávnosti „70 – výročia SNP“ vo Vrchteplej. Vzdali sme úctu a položili sme vence padlým hrdinom, ktorí položili svoje životy za náš lepší život v mieri. Slávnosti sa zúčastnili napr. primátor P.B., prednosta obvodného úradu P.B., starosta Kostolca  starosta Vrchteplej a ďalší hostia.

.  Zakúpil som 2ks veľkých kompostérov na ihrisko a cintorín na spracovanie pokosenej trávy. Vzniknutý substrát využijeme pri výsadbe kvetov a stromčekov.

.  Dal som vykonať skúšku pitnej vody sfunkčnených  obecných studní.

.  Prebieha pravidelné a neustále kosenie verejných priestranstiev, pri stálom daždivom počasí spracúvame veľké množstvo trávy.

.  Opravili sme veľkú kosačku futbalistom na kosenie športového areálu, bola zlomená základná os kosačky. Kosačku sme rozobrali a pozvárali CO – je funkčná.

Priestory, náradie a energie na opravu nám bezplatne poskytla firma „Synot.“

.  Zabezpečil som opravu kosačky Kawasaki – krovinorez.

. Dal som vykonať revíziu elektrického zariadenia a rozvodov v budove v športovom areály , ktorú využíva Telovýchovná Jednota – futbalisti, po rozsiahlej rekonštrukcii el. siete.

.  Získal som pre obec mohutný samorast, ktorý sme osadili a umiestnili v centre obce.

Na samorast  som  dal vyrobiť veľkú fotografiu z leteckého pohľadu: našu obec v rozmere 2m x 1m v ochrannej fólii. Prispeje k ďalšiemu skultúrneniu centra a prinesie globálny pohľad na celú obec.

Dal som vyrobiť ochrannú striešku na samorast a tabuľu obce (p. Tonko Kardoš).

. Kopeme jamy na osadenie stĺpov na verené osvetlenie na ceste Dráhy – Kulhinec.

. 01.-04. 08. 2014 a 28.-31. 08.2014 boli pristavené veľkokapacitné kontajnery 5 ks pri cintoríne na domový odpad.

. 18. 08. 2014 Sme organizovali separovaný zber plastov, textilu a papiera.

. 19. 08. 2014  Som zabezpečil vyspravenie poškodenej cesty asfaltovou drťou,

od p. Linetovej po KD a od KD po p. Michalca až po hlavnú cestu III. triedy.

. 22. 08. 2014 Sme pokračovali vo vyspravovaní cesty asfaltovou drťou

od p. Žiačeka po p. Kremeňovú.

.  Som veľmi rád, že som kolaudoval už väčší počet nových rodinných domov to znamená, že mladí ľudia v našej obci zostávajú a noví sa sem sťahujú, čo bolo aj mojim cieľom dosiahnuť.  Z tohto dôvodu budujem ďalšie cesty Bukovanová, Dráhy – Kulhinec.

.  Vybavil a získal som  12 tatroviek makadamu ( spolu 240 ton) od spoločnosti budovania železníc, ktorý použijem pri budovaní obecných ciest.

.  Zabezpečil som opravu obecnej Ávie, previedla sa oprava riadenia.

.  Zabezpečil som výmenu vlajok pred Obecným úradom za nové.

 

Cintorín

.  Pokračujeme v budovaní umeleckého diela, určeného na oddych. K anjelovi zo žuly na dlažbovom podklade pribudli dve už dokončené lavičky. Chcem ešte v prácach pokračovať a dotvoriť pohodlný vstup.

.  Na cintoríne prebieha neustále kosenie trávy.

 

Cesta Bukovanová

14.07.2014 Spustili sme prívod plynu do hlavného potrubia po ceste Bukovanová.

.  Zabezpečil som návoz vo vrstve  30 cm makadamu, na spevnenie cesty pod asfalt na Bukovanovú cestu a celú ľavú vetvu. Zabezpečil som jeho dovoz a celkovú úpravu bagrom.

.  07.08. 2014 sme kolaudovali elektrickú prípojku , rozšírenie NN siete na ceste Bukovanová.

 

Materská škola

. V Materskej skole sme vytvorili environmentálny kútik. Na kamienkovom podklade sme rozmiestnili plastové zvieratká, ktoré deti lepšie spoznávajú. Riaditeľka MŠ p. Kardošová zbierku zvieratiek ďalej rozširuje, z čoho majú deti veľkú radosť. Plánujme na pníku stromu urobiť veľké vtáčie hniezdo s vtáčikmi, z materiálu odolného voči počasiu.

.  Maľujeme a čistíme Materskú školu, aby bola pekná a hygienická pre naše detičky v novom školskom roku.

Športový areál

. Pokračujeme v prácach na klubovni a šatniach v športovom areály. Maľujeme dvere, zárubne, dokončujeme maľovanie a čistenie miestností.

.  V konaní je revízna správa elektrického zariadenia budovy.

Kultúrny dom

. Začal som s vybavovaním podkladov pre oplotenie obecného pozemku za Kultúrnym domom, ktorý využívame na obecné veci.

 

Hasiči

.  30. 08. 2014 zasahovali naši hasiči pri požiari, ktorý založili nedisciplinovaní občania podpálením pristaveného preplneného veľkokapacitného kontajnera, tým sa šírili do ovzdušia nebezpečné splodiny. Privolaní boli aj považskobystrickí hasiči na uhasenie požiaru vystriekali do kontajnera zásobu z dvoch hasičských áut. Žiaľ naši hasiči nedisponujú zatiaľ  vozidlom so zásobárňou vody. Zatiaľ majú k dispozícii len benzínové čerpadlo Heron, ale blízky potok bol bez zásobárne vody – vyschnutý. Riešim túto dôležitú požiadavku na auto so zásobou vody pre našich hasičov, tým bude rýchlejšia a účinnejšia pomoc našim občanom.

 

 

Ján Michalec

Starosta obce