ČINNOSŤ OÚ (November - December 2014)

Obecný úrad

.  11.11.2014 Som spolu s pracovníčkami OÚ položil kyticu a vzdali sme úctu padlým hrdinným rodákom pri pomníku padlých hrdinov v I. a v II. svetovej vojne, pri kostole.

.  03.11.2014 Sme zabezpečili pre občanov zber plastov, textilu a papiera.

.  29.11.2014 Pristavili sme veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad pri cintoríne.

.  Pripravili sme všetko na komunálne voľby, ktoré sa konali 15.11.2014.

.  Vyčistili sme studňu v pálenici, pri veľkých dažďoch sa voda skalila a bola nepoužiteľná. Použili sme na tieto práce obecný fekál.

. Zabezpečil som orezanie stromov a prerastených drevín od elektrických drôtov

od Pálenice na Dolinu a postupne po celej obci.

. Vymenili sme vstupné drevené dvere na OÚ za plastové.

.  Dal som zabetónovať stĺpiky v úseku cesty pri vstupe na OÚ,  dôvodom je ochrana zelene a zamedzenie otáčania sa automobilov v tomto teréne.

.  Dokončili sme sklad na odkladanie bielej použitej techniky za poštou.

.  Zapojili sme vianočné ozdoby pozdĺž hlavnej cesty.

.  Rozsvietili sme obecný vianočný stromček.

.  Spravili sme adventný veniec v centre na adventné obdobie, zapálili sviečky.

.  Spravili a rozsvietili sme betlehem v centre, zabezpečili vianočný punč.

.  Pravidelne čistíme obec.

. Pravidelne zabezpečujeme služby dôchodcom(roznáška obedov až do ich domovov.)

. Ávia STK

. jednám o odpredaji pozemku za Váhom.

Pod zastrešením Obecného úradu sa konali tieto akcie:

.  22.11.2014 Katarínska zábava.

.  07.12.2014 Vianočné trhy v KD.

.  12.12. 2014 Vianočné trhy v ZŠ.

.  11.12. 2014 Slávnostné odovzdanie funkcie starostu.

 

Telovýchovná Jednota

.  09.11.2014 sa konalo v areály TJ ukončenie futbalovej sezóny.

.  Vymaľovali sme výčapnú miestnosť v budove TJ na futbalovom ihrisku.

 

Park Dominika Tatarku

.  Vyčistili sme park a vyrezali suché a prerastené kríky, pokosili, pohrabali lístie a pripravili na zimnú sezónu.

 

Cesta Dráhy-Kulhinec

.  Vybudovali sme elektrickú  prípojku na verejné osvetlenie Dráhy – Kulhinec.

 

Cintorín

.  vyčistili sme rigol pred cintorínom od nánosov.

 

Palenica

Na pripravený spevnený podklad z makadamu sme 27.11.2014 spravili nový asfaltový koberec v sume 2600 €.

 

Hasiči

12.12.2014 zasahovali naši hasiči pri rozsiahlom požiari u p. Bajzu na Podhorí. K požiaru boli privolaní aj považskobystrickí hasiči. Hrozilo preniknutie ohňa na susedné pozemky a stavby, požiar sa dostal pod kontrolu a nakoniec sa uhasil. Naši hasiči pomohli majiteľovi, pracovali na odstránení následkov požiaru a ich odvozom. Majiteľovi vznikla značná škoda.

12.12.2014 naši hasiči zasahovali opäť pri požiari v nočných hodinách. Požiar vznikol u p. Štefana Tamášiho, zhorela drevená šopa na drevo.

 

Ján Michalec

starosta obce