Poďakovanie občanom

Milí spoluobčania, priatelia!

 

S prichádzajúcimi sviatkami sa Vám chcem prihovoriť a popriať Vám krásne a pokojné Vianoce v kruhu svojich najbližších, šťastný a veselý Nový rok 2015. Prajem Vám hlavne veľa zdravia, veľa osobných a pracovných úspechov.

 

Ďakujem Vám za Vašu dôveru a podporu v mojom štvorročnom pôsobení (r. 2010 – 2014) vo funkcii starostu obce.

Konal som vždy čestne, spravodlivo a vždy v prospech našej obce

Plevník – Drienové, časť Dolina a v prospech jej občanov.

 

Ďakujem sponzorom, ktorí nám pomohli skrášliť a skultúrniť našu obec v podobe :

 • anjel zo žuly s posedením na cintoríne;
 • diódové osvetlenie nového obecného vianočného stromu;
 • betlehem a adventný veniec (centrum obce);
 • drevorezby do kultúrneho domu;
 • 10 nových záchodov pre deti v Materskej škole;
 • umývačka riadu, 2 plynové sporáky, 30ks nových stoličiek, neónové svetlá (do Kultúrneho domu);
 • zrenovovanie pamätníka padlých hrdinov v 1. a 2.svetovej vojne - pri kostole;
 • plech na všetky autobusové zastávky v obci;
 • betónové panely na cestu Bukovanová;
 • asfaltová drť a jej doprava na parkoviská pri cintoríne a pri pošte;
 • použitie ťažkej techniky v obci;
 • drevený obklad, veľké zateplené dvojkrídlové dvere v Požiarnej zbrojnici;
 • mohutný samorast v centre obce;
 • vývoz veľkokapacitných kontajnerov od Váhu pri brigádach – Deň Zeme,
 • guláše pri brigádach – Deň Zeme;
 • osvetlenie tenisového ihriska;
 • hlina na vyrovnanie obecných pozemkov a priestranstiev;
 • práce odvedené na sfunkčnení lyžiarskeho vleku;
 • práce na zrenovovaní Požiarnej zbrojnice.

 

Ďakujem mojej rodine a priateľom, ktorí odpracovali veľa hodín a urobili mnoho dobrých vecí pre obec - zadarmo.

Ďakujem všetkým zložkám za príkladnú prácu a reprezentáciu obce.

Som veľmi rád, že sa mi podarilo, aj keď to bolo niekedy ťažké - vždy presadiť správnu vec a splniť svoj volebný program. Z chátrajúcej obce, ktorú som dostal do rúk, sa za štyri roky stala pekná, moderná obec s možnosťami výstavby a s finančnou podporou mladých rodín už pri narodení dieťaťa v hodnote 100 €.

 

Čo sa nám podarilo v obci vybudovať a zveľadiť (r. 2010 – 2014):


Centrum obce

Komplexne sme  prerobili centrum obce s chodníkmi, parkoviskom, modernizáciou a úpravou parku Dominika Tatarku v celkovej sume 466.615,34 €.

Zrenovovali sme staré obecné budovy v centre obce (oprava, okožovanie, vymaľovanie). Zabezpečili sme nový náter na hrdzavé rozhlasové stĺpy v obci Plevník - Drienové a v časti Dolina. Na mohutný samorast so strieškou sme osadili letecký záber s veľkou fotografiou (2m x 1m) našej obce a umiestnili sme ho v centre. Zabezpečili sme dôstojné vztýčenie vlajok pred Obecným úradom. Dali sme vyrobiť a osadiť 2ks veľkých osvetlených informačných tabúľ na oznamy pre veci verejné. Zabezpečili sme

10 ks jednotných informačných tabúľ s nadstrešením na prezentáciu zložiek obce. Komplexne sme zrenovovali autobusové zástavky novým náterom, výmenou hrdzavého plechu, výmenou drevených lavičiek a košov. Dali sme vyrobiť 10 ks dvojmetrových stojanov na bicykle, osadených pri dôležitých objektoch v obci.

 

Obecný úrad

Žiaľ, riešil som značné množstvo občianskych sporov, ktorým som venoval veľa času. Podarilo sa nám urobiť veľký počet zmien aj na obecnom úrade. Vytvorili sme stránkovú miestnosť pre občanov. Prerobili sme  kancelárie so zariadením na zakladanie spisov, police, nové stoly a stoličky. Dokúpili sme 2 ks počítačov, aby mohol každý samostatne pracovať .Zrušili sme jedno staré nevyhovujúce WC a vytvorili sme nové estetické WC dámy – WC páni. Zrenovovali sme sobášnu sieň, vymenili sme koženkové dvere a nahradili sme ich plastovými dvojkrídlovými, presklenenými dverami. Dali sme vyrobiť 4 ks stolov, vymenili sme koberec a zabezpečili peknú výzdobu sobášnej siene. Osadili sme zábradlie k vchodu do OÚ. Prerobili sme „káblovku“ a osadili sme ju do políc vyrobených priamo pre zariadenie „káblovky“. Previedli sme udržiavací rez drevín v celom areáli OÚ. Urobili sme  veľké množstvo opráv v obci a strojového parku. Opravili sme solárium, ktoré vyhrieva vodu v školskej kuchyni.  Finančne sme každý rok podporovali všetky zložky v obci, väčšina dostala miestnosť v KD na svoju činnosť,  priestory a zariadenie v KD využívajú bezplatne (bez prenájmu, bez platby za spotrebu energie a vody) za účelom reprezentácie našej obce.

Archív obce

Archív dokumentov obce je komplexne zrenovovaný, a to vývozom rôzneho odpadu, okožovaním, vymaľovaním miestnosti, položením dlažby, zakúpením regálov. Po audite sme písomnosti uložili do zložiek s označením a prehľadne založili do regálov.

 

Kultúrny Dom

V Kultúrnom dome sme vymenili staré pretekajúce ríny a zvody za nové. Na schody hlavného vchodu sme položili novú dlažbu. Vymenili sme  rozbitý sklobetón za plastové okná. Zabezpečili sme nové stoličky, spolu 90 ks. Osadili sme sieťky proti hmyzu na okná v sále. Vymenili sme drevené vchodové dvere za nové plastové. Zrenovovali sme pivničné priestory a schodište okožovaním, vymaľovaním, osadením dvier. Dokúpili sme vybavenie do kuchynky: 150 šálok, poháre na víno, štamperlíky.

Do kuchynky sme pripojili 2ks nových plynových sporákov a umývačku riadu. Dali sme vyrobiť a osadiť zábradlia pri schodisku oboch vchodov do Kultúrneho domu. Opravili sme cestu pri KD, ktorá sa prepadávala a spevnili sme ju betónom.

 

Obecná budova  v prenájme Jednoty

Pred budovu potravín sme umiestnili 2 ks dvojmetrových stojanov na bicykle. Vybudovali sme nakladaciu rampu do potravín Jednota a príjazdovú cestu k rampe. Ďalej sme opravili ríny, ktoré tiekli. Vymurovali a okožovali sme sklad na kartóny.

 

Pri kostole

Zrenovovali sme chátrajúce WC pri kostole vrátane novej elektroinštalácie, natreli sa dvere, zárubne, vymaľovali, vyčistili a odpad sme vyviezli. Pred kostol sme umiestnili 3ks dvojmetrových stojanov na bicykle. Zabezpečili sme renováciu a obnovu pamätníka padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojne.

 

Obecná budova v prenájme pošty

Dali sme vyrobiť a osadiť nový prístrešok proti dažďu a snehu nad schodište pošty. Na schody sme položili novú dlažbu a osadili nové zábradlie. Na budove sme vytvorili kútik s pitnou vodou. Renovovali sme aj jej pivničné priestory, vypratali a odviezli odpad 2x Áviou,  okožovali, vymaľovali. Zriadili sme tu sprchu s teplou vodou a odpočívajúcim kútikom pre sociálne slabších občanov. Vyspravili sme omietku budovy, opravili a natreli sme ríny. Z brehu pri budove sme vytvorili rovnú, vydláždenú plochu na parkovanie kočíkov, bicyklov a mopedov, pribudli tiež 2 ks dvojmetrových stojanov na bicykle. Za budovou sme zrovnali terén a vysadili okrasné dreviny.

 

Materská Škola – Janka Hraška

Zrekonštruovali sme nevyhovujúce, tečúce, poškodené záchody pre deti v MŠ, osadením 10 ks nových záchodov, zábran a vymaľovaním priestorov.

Podarilo sa mi na konci funkčného obdobia zohnať finančné prostriedky na vybudovanie nového dopravného ihriska pre deti v MŠ v sume 2,600 €, ktoré bude slúžiť na spoznávanie a pohybovanie sa detí v premávke, pre nedostatok času dopravné ihrisko už dorieši nový starosta.

Vybudovali sme nový vydláždený chodník do jedálne MŠ. Vyrobili sme 12 ks lavičiek pre deti v areály MŠ. Vytvorili sme environmentálny kútik s množstvom zvieratiek z plastu, zvieratká tak deti lepšie spoznávajú. Vymaľovali sme priestory v MŠ. Dali sme vyrobiť a osadiť informačnú tabuľu pri vstupe do areálu MŠ na oznamy, propagáciu a výstavku prác detí. Zrenovovali sme pivničné priestory pod budovou MŠ, vyprataním odpadu na 1x odvoz Ávie, okožovali a vymaľovali priestory. Teraz priestory slúžia ako sklad. V areáli sme orezali ohrozujúce stromy, ostatné dreviny sa upravili udržiavacím rezom a vysadili sme nové ihličnany. Dali sme vyrobiť a osadiť zábradlie pri vstupe do školskej jedálne.

 

Obecný park Dominika Tatarku

Zabezpečili sme osadenie informačnej tabule z OOCR s mapou našej obce 2m x 1,5m v parku D.T. Zakúpili sme betónové kvetináče na kvetinovú výzdobu do parku D.T., ich umiestnením sme zabránili nežiaducemu parkovaniu na miestach oddychu. Dali sme vyrezať vyschnuté, neestetické kríky v parku a ostatné  dreviny celkovo upraviť. Zabezpečili sme nové nátery lavičiek, košov, pravidelné kosenie a údržbu v parku.

 

Obecný pozemok  s budovou, v prenájme Pálenice

V budove Pálenice sa urobila revízia elektrických rozvodov. Vyrezali sme prekážajúce kríky a stromy. Vyčistil sa obecný pozemok a bagrom sa vyrovnal celý terén do roviny. Urobili sme novú príjazdovú cestu k nakladacej rampe Pálenice s podkladom makadamu a asfaltovým kobercom v hodnote 2.600 €. Oplotenie okolo pozemku je upravené novým náterom.

 

Obecná budova - Požiarna zbrojnica

Hasiči sú zložka určená a povinná zo zákona a sme povinní zabezpečiť jej funkčnosť. Zrekonštruovala sa požiarna zbrojnica. Z garáže sa vyviezli 2 Ávie odpadu. Prerobila sa elektroinštalácia. Garáž sa okožovala a vymaľovala. Do garáže sa umiestnili regále, ponk, náradie a 3 ks nových hasiacich prístrojov. V Klubovej miestnosti sa osadili stavané kachle. Do celej klubovne sme urobili drevený obklad s poličkami na výherné poháre. Zabezpečili sme zariadenie klubovne: 2 ks odkladacie skrine, 4ks veľkých stolov, 20ks lavíc. Klubovňa sa vyčistila a vymaľovala. Zabezpečili sme nové mašiny. Opravili sme a prerobili starý fekálny voz na zásahové auto so zásobárňou vody. Zásahové vozidlo je veľmi dôležité na okamžitý zásah, pri možných vzniknutých požiaroch.

 

Obecné cesty

Opravili sme jamy a výmole na obecných cestách, ako aj na  hlavnej ceste III. triedy. Vymenili sme dopravné zrkadlo na sprehľadnenie križovatky pri p. Mitašovi. Začali sme s budovaním novej cesty „Bukovanová“ trasa A: stiahnutím ornice, návoz makadamu a uvalcovanie, spravili sme prípojky rozšírením verejného vodovodu, plynovodu, elektrifikáciu a verejného osvetlenia. Trasa C:  strhnutá ornica, návoz makadamu, uvalcovanie, časť vodovodu, celá časť má rozšírenie elektrickej siete a  verejného osvetlenia. Trasa B: strhnutá ornica, návoz makadamu a uvalcovanie. Na ceste „Pirková,“ sme stiahli zeminu a cestu sme spevnili štrkom. Na spevnenej ceste „Dráhy- Kulhinec“ sme urobili elektrifikáciu a rozvod na verejné osvetlenie po celej trase. Nová cesta je aj v časti Rajčula okolo p. F. Mikovca až k p.R. Kopačkovi ml., strhnutie ornice, návoz makadamu a uvalcovanie v celej dĺžke. Začali sme s obnovou asfaltového koberca na poškodenej ceste Drienovská v sume 35.992,31 €. Osadili sme orientačnú tabuľu so smerovým označením dôležitých objektov v obci, na hlavnej križovatke pri kostole.

 

Obecné pozemky

Zabezpečili sme oplotenie obecného pozemku za KD, zabetónovali sme 22 stĺpov a oplotili pletivom, pozemok bude slúžiť pre účely obce. Oplotili sme obecný pozemok za Jednotou. Na obecnom pozemku za Poštou sme vybudovali sklad na odkladanie použitej bielej techniky (chladničky, práčky, mikrovlnky...). Pozemok za poštou sme upravili a vysadili okrasné dreviny.

 

Obecný majetok - Športový areál TJ

Obec bola (r. 2010 – 2014) jediný hlavný sponzor, ktorý finančne udržiaval všetky tri futbalové tímy a celý finančne nákladný chod telovýchovnej jednoty.

Vybudovali sme multifunkčné ihrisko s umelou trávou v hodnote 77.547,69 € v športovom areáli. Pozemok okolo multifunkčného ihriska sme vyrovnali bagrom do roviny a prebytočnú hlinu sme vyviezli. V budove TJ sme zrenovovali šatne futbalistov, okožovali, vymaľovali.

V budove TJ sme vymaľovali klubovňu, výčap. V celej budove sme natreli zárubne aj dvere. V celej budove TJ sme urobili novú elektroinštaláciu a  vypracovali revíznu správu. Začali sme aj s obnovou WC, vymenili sme dlažbu a vymaľovali. Zakúpili sme ochrannú sieť 42m x 6,5m, ktorú sme osadili za futbalovú bránu pred rodinným domom. Zakúpili sme kompostér na spracovanie pokosenej trávy, do areálu TJ.  Zabezpečili sme nový asfaltový koberec na hádzanárske (tenisové) ihrisko v rozlohe 700 m2, v hodnote 10.000 €. Podarilo sa nám vybudovať aj osvetlenie celého hádzanárskeho (tenisového) ihriska, ktoré využívajú na tréningy aj naši úspešní hokejbalisti. Zrenovovali a obnovili sme oplotenie okolo hádzanárskeho (tenisového) ihriska, pred oplotením sme vyrezali staré poškodené stromy, pozemok vyrovnali, nasadili tuje a umiestnili lavičky. Nové oplotenie sme spravili aj predelením od bývalého kúpaliska k hádzanárskemu ihrisku. Zrenovovali a opravili sme budovu pri vstupe do areálu TJ, slúži na predaj lístkov a predaj občerstvenia. Vyrovnali sme betónové kocky. Vybudovali sme veľkú garáž areáli TJ. Zabezpečili sme údržbu areálu.

 

Komunálny odpad

Vyriešili sme znečisťovanie prostredia okolo kontajnerov. Veľkokapacitné kontajnery sa pristavia vždy na celý posledný víkend, na konci každého kalendárneho mesiaca, pri cintoríne a odpad s kontajnermi sa odvezie. Aj tým sa naša obec stala čistejšou.

 

Cintorín

Zrenovovali sme domček na cintoríne (miestnosť sme okožovali, omaľovali, položili dlažbu a spravili strop z tatranského profilu )a vytvorili sme tam podmienky pre využívanie pietnej služby, pri pietnych obradoch.Opravili sme zariadenie v dome Smútku. Na lavičky v areáli sme dali nové drevené obloženie.

Zabezpečili sme vybudovanie sochy anjela z kvalitnej žuly a k nemu posedenie na cintoríne v hodnote 7.000 €. Vytvorili sme novú bránu a nájazdový chodník ku kontajnerom. Zakúpili sme veľký kompostér na pokosenú na trávu do areálu cintorína a zabezpečili sme pravidelné kosenie areálu. Natreli sme celé hrdzavé oplotenie cintorína. Pri hlavnom vstupe do cintorína sme osadili tabuľu na pietne oznamy a spomienky. Vyrezali sme staré tuje v areáli, ktoré spôsobovali škodu na pomníkoch, vyrezali sme a upravili prerastené kríky pri vstupe do Domu smútku. Umiestnili sme uzatvárateľné kontajnery na odpad v areáli cintorína. Vyrobili a osadili sme 4 ks lavičiek pri kríži.

 

Dolina

Zabezpečili sme prerezávku popri celej hlavnej ceste III. triedy, dreviny už zasahovali do vozovky. Vyrezali a spriechodnili sme obecnú cestu od p. M. Janecha až po Poľovnícku chatu. Vyčistili sme okolie zvonice na Doline. Začali sme s budovaním detského ihriska, upravili sme pozemok, urobili sme pieskovisko a lavičky pre deti pri kaplnke na Doline. Pri kaplnke sa umiestnili 2 ks lavičiek a stojan na bicykle. Zrenovovali  sme plot pri kríži a umiestnili sme tam 2 ks lavičiek.

 

Elektrické vedenie v obci

Namontovali sme nové rozpery na el. drôty a do rozvodovej skrine nové, silnejšie ističe, pre neustále výpadky elektriny v obci. Zabezpečili sme orezanie zasahujúcich stromov do elektrických drôtov.

 

Obecná hora- (škôlka)

S lesným hospodárom sme zabezpečili vyčistenie a spriechodnenie obecnej škôlky o výmere 20.000 m2. O obecný majetok sa treba starať, aby sa nám odmenil, keď to budeme potrebovať pre účely obce.

 

Lyžiarsky vlek

Zrekonštruovali, opravili a sfunkčnili sme lyžiarsky vlek, ktorý bol mimo prevádzky.

 

Odvodnenia

Vykopali sme rigol s trativodom pri bufete z dôvodu vytápania pozemku. Z dôvodu vytápania sme vybudovali nový veľký trativod na detskom ihrisku pri p. Slaninkovi. Dlhoročný problém vytápania cesty pri bani až k rodinným domom sme vyriešili umiestnením veľkej priepustnej rúry pod cestu, tým voda z hôr odteká do prírodnej šachty a odtiaľ popod cestu do potoka Drienovka. Vyčistili sme „priepusty“ z hôr okolo p. Žiačeka pod cestu do potoka Drienovka, pri parku Dominika Tatarku.

 

Parkovacie plochy

Vybudovali sme väčšie parkovisko pri pošte na mieste kde stála ruina Zentalovej kúrie, ktorá zasahovala do hlavnej križovatky a robila ju neprehľadnou. Okrajom parkoviska sú umiestnené lavičky, betónové kvetináče, koše a na okolitom upravenom pozemku sa vysadili okrasné dreviny. Vybudovali sme rozšírenie parkoviska pri 11-bytovke. Rozšírili sme parkovisko pri cintoríne. Pozemkovo sme vysporiadali a urobili cestu za Kultúrnym domom k obecnému pozemku s možnosťou parkovania na tejto ceste, hlavne pri podujatiach v Kultúrnom dome.

 

Obecné studne

Vymenili sme celý mechanizmus (rúry, piesty, sacie koše...) a sfunkčnili sme obecné studne. Studne sme obložili kameňom. Dali sme vykonať skúšky pitnej vody. Studne sme označili tabuľkami s popisom konania hygienickej skúšky na pitnú vodu.

 

Individuálna bytová výstavba

V našej obci sa rozmáha individuálna bytová výstavba, skolaudovali sme väčšie množstvo nových rodinných domov. To bolo aj mojím cieľom, pritiahnuť mladých ľudí a vytvoriť im zaujímavé životné podmienky v obci.

 

Potoky

V roku 2011 sme vyčistili Jadlovnícky potok, vývozom 22 tatroviek  nánosu. V roku 2014 sme vyviezli 12 tatroviek nánosu z Jadlovníckeho potoka. Tento potok v minulosti niekoľkokrát vytopil časť našej obce, preto je prevencia veľmi dôležitá. Odsunuli sme od hlavnej cesty a vyčistili sme koryto potoka  Drienovka pri bani, kde potok už podmýval hlavnú cestu cesty III. triedy, ktorá sa začala prepadávať. Cestu sme  spevnili návozom kameňa z bane.

 

Základná škola - Dominika Tatarku

Zabezpečili sme prekrytie strechy na relaxačnej budove slúžiacej na telesnú výchovu, poškodená strecha pretekala. Urobili sme úpravu pozemku po poruchách vody v areáli  Základnej školy D.T.

Zateplenie školy, ktoré sme chceli realizovať neuspelo, s odôvodnením na stále sa znižujúci počet žiakov v ZŠ a nedostatok finančných zdrojov, tým sa oddialil tento projekt.

Riešenie odpadového hospodárstva - Zberný dvor – sa odsunulo, pre nadmerné čerpanie z eurofondov v našej obci oproti iným obciam.

V konaní mám odkúpenie budovy bývalej reštaurácie, od Jednoty Krupina, ktoré už musí dotiahnuť nový starosta.

Štyri roky sú možno dosť pri budovaní rodinného domu, ale málo pri budovaní obce, preto práca starostov musí na seba nadväzovať. Zvolili sme si do funkcie starostu mladého a perspektívneho človeka. Pevne verím, že bude pokračovať v ďalšom budovaní našej obce, ktorá toho ešte veľmi veľa potrebuje a stále potrebuje renovovať obecné objekty, aby nechátrala. Prajem mu okolo seba dobrých ľudí, veľa správnych rozhodnutí, veľa húževnatosti do práce a veľa síl pri pasovaní sa s problémami, ktorých nie je málo.

 

Bolo mi cťou budovať a pracovať pre našu obec Plevník – Drienove, časť Dolina a pre jej občanov.

Nech Boh žehná našej obci a všetkým ľuďom, ktorí v nej žijú!

 

úrad odovzdávajúci starosta

Ján Michalec