Zamestnanci úradu PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 Január 2011 13:21

 

Starosta obce: Miroslav Kremeň

Zástupca starostu: Jana Muráňová

Hlavný kontrolór obce: Ing.Milan Kremeň

 

Adresa: Obecný úrad

Plevník-Drienové č.255

018 26

 

Viera Michálková
matrikárka, vybavuje matričnú agendu, osvedčovanie písomností,
stavebnú agendu, príjem a výdaj písomností - podateľňa, archivácia,
agenda ŽP – ochrana prírody a krajiny, evidencia obyvateľov, vyhlasovanie
v miestnom rozhlase, nahlasovanie porúch TKR, MR a VO.

Alena Francová
referent pre oblasť odpadového hospodárstva, pozemkového vlastníctva, pokladňa, opatrovateľská služba, aktivačná činnosť, vyhlasovanie MR.

Ing. Milena Kremeňová
ekonóm obce, styk s bankami, eurofondy.

Ing. Jana Delinová
mzdy personalistika, dane, účtovníctvo.

Ján Kamas, vodič nákladnej dopravy

Ján Sluka, údržbár budov a obsluha záhradnej techniky
Stanislav Štefanica, údržbár

Ľubica Kardošová, riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ
Emília Ciprichová, učiteľka MŠ
Dagmar Mičúchová, učiteľka MŠ
Alena Ďurišová, učiteľka MŠ

Ľubica Tarabová, vedúca školskej kuchyne a jedálne
Marta Čerňanová, hlavná kuchárka
Jana Pajgerová, pomocná kuchárka
Lenka Prášková,prevádzkový zamestnanec kuchyne
Monika Ďurkechová, školníčka
Kamila Adamcová, prevádzkový zamestnanec + výdaj desiatej žiakom v ZŠ