Harmonogram zberu zložiek separovaného odpadu - 2.polrok 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 12 Jún 2017 13:03

26. 07. 2017 (streda)

24. 08. 2017 (štvrtok)

21. 09. 2017 (štvrtok)

16. 10. 2017 (pondelok)

13. 11. 2017 (pondelok)

14. 12. 2017 (štvrtok)

 

 

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový mesačný triedený zber separovaného odpadu pre nasledovné zložky komunálneho odpadu :

PAPIER:

patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal,

PLASTY:

patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, poháriky z automatov a pod.,

TETRAPAKY

patria sem: neznečistené viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, a pod.,

Poznámka : Zber tetrapakov prebieha žiakmi celoročne aj v našej základnej škole.


Na textil a šatstvo je zrušený vrecový mesačný zber, ale takýto odpad môžete odovzdať do zberných nádob pred obecným úradom, resp.jeho celoobecný zber bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.

Na sklo, tetrapaky a kovové obaly sú v obci umiestnené aj 1100 l zberné nádoby s príslušným označením a veľkokapacitný kontajner na sklo pri pošte.

Zber ostatných zložiek komunálneho odpadu (napr. stavebný odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a iné) bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.