Novoročný príhovor starostu obce PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Január 2018 09:24

Vinšujem vám Nový rok, aby ste mali šťastný krok,

doma lásku, svornosť, a všetkého hojnosť.

Nech Vás láska stále hreje,
nech Vám smutno nikdy nie je.
V novom roku nech Vám zdravie dobre slúži
a nech máte vždy to, po čom Vaše srdce túži.


Dobrý deň vážení spoluobčania, priatelia

dovoľte mi, ako starostovi obce prihovoriť sa k vám v tento prvý deň nového roku 2018, kedy si pripomíname aj už 25.výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a zároveň mi dovoľte zhodnotiť aj rok, ktorý sa nám pred niekoľkými hodinami skončil, čiže rok 2017.


Všetci z nás sme zas o ďalší rok starší, múdrejší, bohatší o nové skúsenosti a zážitky preto verím, že rok 2017 bol pre väčšinu z vás úspešný a vnímate ho pozitívne, aj keď určite bol aj rokom, v ktorom každého z nás postretli rôzne prekážky, problémy a starosti. Rok 2017 je už síce za nami, ale všetko dobré čo sme v ňom prežili, čo sme vykonali, komu sme pomohli a všetky pozitívne veci si vyskúšajme preniesť aj do tohto a nasledujúcich rokov, pretože len pozitívne myslenie, konanie dobra a pomoc ostatným nás, našu obec a krajinu posúva k lepším zajtrajškom. Tak ako sme v harmónii a rodinnej pohode prežili čaro vianočných sviatkov, tak vám prajem aby sme v zdraví, šťastí, pohode a dobrej nálade prežili aj rok 2018.

Viem, že na každého z nás aj v tomto roku čaká veľa povinností a starostí každého druhu, či už doma v rodine, v práci, ale aj u nás v dedine. Nechcem tu hodnotiť výsledky našej práce, na to ste tu vy občania našej obce, ale verte, že ku svojim povinnostiam sa snažíme pristupovať zodpovedne a svedomito. Chcem ale v krátkosti prezentovať niekoľko významnejších udalostí, ktoré sa v minulom roku v našej obci udiali a taktiež  tie, ktoré nás v najbližšej dobe čakajú.


Činnosť starostu obce a zamestnancov obecného úradu bola v roku 2017 zameraná hlavne na skvalitnenie života a prostredia v našej obci a plnenie úloh stanovených štátom formou originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu verejnej správy. Ako starosta obce môžem konštatovať, že väčšinu prijatých úloh sa nám podarilo splniť, ale určite sú aj také veci, ktoré sa nám splniť resp.vybaviť nepodarili, ale musím konštatovať, že naša obec a život v nej sa vyvíja dobrým smerom. Z tých pozitívnych vecí spomeniem napríklad, že v roku 2017 sa nám podarilo :

-       dokončenie rekonštrukcie Základnej školy Dominika Tatarku

-       výstavba zberného dvora v našej obci

-       rekonštrukcia miestnych komunikácii o výmere viac ako 4000 m2

-       rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu

-       plynofikácia a ústredné vykurovanie šatní TJ

-       pokračovanie výstavby miestnej komunikácie Bukovanova

-       verejné osvetlenie nových lokalít určených na výstavbu

-       úspešne zrealizovať predaj pozemkov za Váhom

Stále ešte čakáme aj na vyhodnotenie našich žiadosti o dotácie na rekonštrukciu MŠ a OÚ, požiarnej zbrojnice a tiež na dodanie komposterov do domácností. Spolu s obecným zastupiteľstvom pripravujeme projekty na rekonštrukciu a využitie objektu bývalej Jednoty, kúpaliska a tiež už je pripravený projekt na rekonštrukciu vykurovania kultúrneho domu, miestnych komunikácií a v roku 2018 by nám mal v obci pribudnúť aj kamerový systém. Obecný úrad vie zabezpečiť všetky činnosti a povinnosti, ktoré nám vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. Nie všetko sa však dá  zrealizovať za jeden, dva roky, ale postupnými krokmi sa snažíme vyhovieť potrebám a požiadavkám vás občanov. Ak sa tak nestalo nie je to preto, že by sme nechceli, alebo nemohli, ale všetko má svoje pravidlá a postupy a v neposlednom rade všetko závisí od finančných možností obce. Všetky pozitívne veci vplývajú na rozvoj obce, naša obec sa stala vyhľadávanou v oblasti výstavby nových a kúpy starších rodinných domov. Tento pozitívny trend má vplyv aj na počet obyvateľov obce, kde len oproti rovnakému dátumu minulého roka nám stúpol počet občanov o 31 a naša obec má k 1.1.2018 1635 obyvateľov a  z ostatných štatistík uvediem že v našej obci sa v roku 2017 :

-          narodilo 21 detí, z toho 10 dievčat a 11 chlapcov

-          zomrelo 11 občanov, z toho 4 ženy a 7 mužov

-          prihlásilo na trvalý pobyt 50 občanov

-          odhlásilo z trvalého pobytu 22 občanov


Ako starosta obce by som sa chcel zo srdca poďakovať obecnému zastupiteľstvu, zamestnancom obecného úradu, MŠ, ZŠ, všetkým obetavým občanom, podnikateľom a záujmovým združeniam a zložkám pôsobiacich v obci, ktorí  doteraz pomohli a pomáhajú obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju. V obci sa tiež konalo niekoľko významných kultúrno-spoločenských a športových akcii, preto tiež úprimne ďakujem všetkým, ktorí zviditeľňujú a reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí.


Vážení spoluobčania, spoločne s vami verím, že rok 2018, ktorý sa dnešným dňom začína  bude lepší ako ten predchádzajúci a bude rokom splnených prianí a predsavzatí. Spoločne s obecným zastupiteľstvom sa budeme usilovať o to, aby naše správanie a rozhodnutia boli správne, zodpovedné, spravodlivé a v súlade s Ústavou a o zákonmi SR. Verím, že aj v ďalších rokoch sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej krásnej obce.


Na záver môjho novoročného príhovoru, by som vám chcel v mene svojom ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu do nového roku ešte raz zaželať pevné zdravie, Božské požehnanie, šťastie, lásku, pohodu, porozumenie a veľa osobných a pracovných úspechov.

 

Miroslav Kremeň, starosta obce