Harmonogram zberu separovaného odpadu na 1.štvrťrok 2018 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 15 Január 2018 10:30

18. 01. 2018 (štvrtok)

15. 02. 2018 (štvrtok)

15. 03. 2018 (štvrtok)

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový mesačný triedený zber separovaného odpadu pre nasledovné zložky komunálneho odpadu :

PAPIER:

-        patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal,

PLASTY a TETRAPAKY:

- patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, poháriky z automatov a podľa nového systému zberu tiež

-       sem patria: neznečistené viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, a pod.,plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky

Poznámka : Zber tetrapakov prebieha žiakmi celoročne aj v našej základnej škole.


Na textil a šatstvo je zrušený vrecový mesačný zber, ale takýto odpad môžete odovzdať do zberných nádob pred obecným úradom, resp.jeho celoobecný zber bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.

Na sklo sú v obci umiestnené aj zelené zberné nádoby s označením „ SKLO “

Zber ostatných zložiek komunálneho odpadu (napr. stavebný odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a iné) bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.