Aktuality a oznamy
Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Jún 2017 15:05

Obecný úrad zverejňuje Návrh záverečného účtu obce za rok 2016. Celý dokument si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz : "Návrh záverečného účtu obce".

 
Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti č.119 (Čarovná záhrada) PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Jún 2017 14:50

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 25/2017 z 29.5.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : časti nehnuteľnosti budovy č.p.119 (Čarovná záhrada) nachádzajúcej sa na pozemku parc.KNC č.83/1 a záhrady na pozemku KNC 84/1, ktoré sú vo vlastníctve obce.

A. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov a záhrady nasledovne:

A1. Nebytové priestory

-  miestnosti č.3,4,5,6,7                             95,7 m2

-  sociálne priestory (chodba+wc)               9,9 m2

Spolu :                                                     105,6 m2

A2. Vonkajšia záhrada

-  pozemok KNC č.84/1                              852 m2

Čítať celý článok...
 
Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov za Váhom PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 05 Jún 2017 10:47

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 23/2017 z 29.5.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj a prenájom pozemkov bývalého areálu betonárky (pozemky za Váhom) pre hospodárske využite:

Jedná sa o nasledovné parcely:

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/1 o výmere 12 847 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/8 o výmere 6 969 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/9 o výmere 3 406 m2, zastavané plochy a nádvoria

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Čítať celý článok...
 
FS Dúbravček v relácii KAPURA - video PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 02 Jún 2017 12:16

Dávame do pozornosti ďalší úspech FS Dúbravček - vystúpenie v relácii RTVS KAPURA na STV2. Členovia FS ďakujú za podporu, ktorú môžete prejaviť aj zaslaním svojho SMS hlasu s názvom : KAPURA 5 na tel.číslo 7033 (cena 0,597 €). Celé video z ich vystúpenia (cca od 14.minúty relácie) si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze : https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11855/127422#840

 
Pozvánka na okresnú hasičskú súťaž družstiev - 11.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 02 Jún 2017 08:20

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - 1.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 31 Máj 2017 05:36

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 1.6.2017 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že textil sa zbierať nebude, ale môžete ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil pred obecným úradom.

 
Deň otvorených dverí v našej ZŠ - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 29 Máj 2017 09:03

Milí rodičia, občania pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

KEDY: 31. mája 2017 od 7:30 do 13:00 hod.

V tomto čase si môžete prezrieť priestory základnej školy a školského areálu, učebne, školský klub, Izbu Dominika Tatarku, stretnúť sa s vyučujúcimi, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše otázky.

Môžete navštíviť vyučovacie hodiny, kde uvidíte prácu žiakov a učiteľov, výstavky žiackych prác a projektov, budete mať možnosť sledovať Vaše dieťa na vyučovaní a budete mať priestor na rozhovor s jednotlivými vyučujúcimi a vedením školy.

Základná škola okrem kvalitného vzdelania a výchovy v peknom prostredí ponúka:

  • poobedňajšiu činnosť školského klubu detí,
  • bohatú krúžkovú činnosť (športovú, kultúrnu aj vedomostnú) s prezentovaním sa na súťažiach, olympiádach a aktivitách školy,
  • pravidelné návštevy divadiel, kín, výlety, exkurzie, výcviky – plavecký, lyžiarsky a školu v prírode.

Veľmi sa tešíme na Vašu účasť!!!

 
Hudobný večer s gitarou 3.6.2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 29 Máj 2017 06:24

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 29.5.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 24 Máj 2017 14:33

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 29.mája 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

Čítať celý článok...
 
O cenu Dominika Tatarku - vyhodnotenie 15.ročníka PDF Tlačiť E-mail
Streda, 24 Máj 2017 09:02

 
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 Máj 2017 06:36

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v §3 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto pozemky najmenej 2x do roka kosili v čase pred kvitnutím.

Celé znenie upozornenia si môžete prečítať TU.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 4 z 31