Aktuality a oznamy
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 18.9.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 13 September 2017 16:39

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 18.septembra 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie analýzy činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017
 6. Žiadosť ZŠ o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede na školský rok 2017/2018
 7. Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2017
 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 9. Návrh na schválenie zámeru prenájmu majetku obce – objekt č.119 stará MŠ (Čarovná záhrada)
 10. Návrh na schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
 11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 September 2017 07:52

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 4.9.2017, 10:00 hod.

 
Návrh VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 28 August 2017 08:32

Obecný úrad zverejňuje "Návrh VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Plevník-Drienové".

Tento návrh je zverejnený v menu "Tlačivá a dokumenty" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Predseda TSK v našej obci - 29.8.2017 (pozvánka) PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 25 August 2017 10:45

Oznamujeme občanom, že našu obec navštívi župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška v rámci svojej cyklistickej Tour de BAŠKA. Vážení občania, máte jedinečnú príležitosť sa otvorene porozprávať o problémoch, ktoré Vás trápia priamo s pánom županom. Stretnutie sa uskutoční v utorok 29.08.2017 o 16:30 pred obecným úradom.

 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov (4.11.2017) - zverejnenie el.adresy PDF Tlačiť E-mail
Streda, 23 August 2017 09:31

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. Doručovanie týchto oznámení posielajte na adresu :  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Naša obec hoduje - pozvánka na 19 a 20.8.2017 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 14 August 2017 15:56

 
Dolinské hody 13.8. - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 04 August 2017 08:45

 
Perzeidy 2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 04 August 2017 08:34

Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pozývajú všetkých záujemcov z radov laickej i odbornej verejnosti na 31. ročník astronomickej expedície pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku

Perzeidy 2017

Termín a miesto:  11. - 19. augusta 2017 -  na lúke pod pamätníkom SNP vo Vrchteplej.

Čítať celý článok...
 
Morava krásna zem - pozvánka na festival 11.8. v Galante PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 04 August 2017 08:29

 
HaZZ PB vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03 August 2017 07:40

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 3.8.2017, 10:00 hod.  do odvolania

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na branný viacboj kynológov - 29.7.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 28 Júl 2017 05:35

Kynologický klub Plevník-Drienové Vás srdečne pozýva na branný viacboj kynológov (BVK) a oceľový branný viacboj kynológov (OBVK), ktorý sa uskutoční v sobotu 29.7.2017 od 8,00 hod v športovom areáli v našej obci.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 4 z 33