Aktuality a oznamy
Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 Máj 2017 06:01

Obec Plevník-Drienové, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na ich povinnosti vyplývajúce z § 4 odst. 1-3  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby  sa Váš pes  voľne pobehoval po verejných priestranstvách v obci a ohrozoval na zdraví a živote iných občanov, alebo zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Porušením tejto povinnosti môžete spôsobiť  následky, ktoré by bolo možné považovať za priestupok podľa   §7 ods.1  a 2   zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, na základe ktorého Vám môže byť uložená pokuta až do výšky 165€.

 
PVS, a.s. - opisovanie stavov vodomerov v našej obci PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Máj 2017 13:25

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje našim občanom, že od stredy 3.5. do piatku 12.5.2017 budú jej pracovníci opisovať stavy vodomerov v našej obci. Zároveň žiadajú o sprístupnenie vodomerov, zatvoriť psov, prípadne tí občania, ktorí majú neprístupné vodomery a nebudú doma nech stav vodomeru nahlásia pracovníkom PVS,a.s, alebo nechajú odkaz so stavom vodomeru na prístupnom mieste.

 
Deň matiek - kultúrny program v KD, 7.5.2017 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Máj 2017 10:06

Obecný úrad a komisia pre kultúru, šport a školstvo Vás srdečne pozýva na program venovaný Dňu matiek. Program sa uskutoční v kultúrnom dome dňa 7.5.2017 , t.j. v nedeľu so začiatkom o 15,30 hod. Program si pre Vás pripravil DFS a FS Dúbravček a ĽH Dúbravienka. Srdečne sa na všetkých tešíme.

 
Stavanie mája + 72.výročie oslobodenia obce PDF Tlačiť E-mail
Streda, 26 Apríl 2017 06:47

Srdečne Vás pozývame na oslavy 72.výročia oslobodenia našej obce spojené so stavaním mája, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 30.4.2017 o 16,00 hod so zrazom účastníkov pred obecným úradom, odkiaľ pôjde sprievod k pamätníku padlých a potom následne k športovému areálu, kde bude krátky kultúrny program a stavanie mája.

 
Vakcinácia psov proti besnote - sobota 22.4.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20 Apríl 2017 06:11

Vážení občania, v sobotu 22.4.2017 od 9,00 hod pri cintoríne a od 11,00 hod na Doline sa uskutoční povinná vakcinácia psov proti besnote. Cena vakcinácie za jedného psa je 7 € a bude ju ako každoročne prevádzať MVDr.Jaroslav Žufa.

 
Veľkonočný pozdrav PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13 Apríl 2017 10:17

 
OÚ bude vo štvrtok 13.4.2017 zatvorený PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 Apríl 2017 07:26

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu, bude obecný úrad vo štvrtok 13.4.2017 zatvorený.V prípade neodkladných záležitostí kontaktujte starostu obce  na tel.čísle 0903791689.

 
Kultúrny program na veľkonočnú nedeľu - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 11 Apríl 2017 07:06

Obecný úrad a komisia pre kultúru,školstvo a šport Vás srdečne pozývajú na veľkonočnú nedeľu, na ktorú si kultúrny program pre všetkých pripravili žiaci ZŠ ,gitaristky Drienky a Strunky a DH Hoľazňanka.

Príďte si spríjemniť veľkonočné popoludnie do kultúrneho domu v našej obci,v nedeľu 16.4.2017 o 15.00 hod. Tešíme sa na Vás.

 
Deň Zeme 2017 - poďakovanie PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 10 Apríl 2017 10:08

Obecný úrad touto cestou ďakuje občanom a členom jednotlivých zložiek pôsobiacich v obci za to, že sa v sobotu 8.4.2017 zúčastnili tradičného jarného upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme. Tejto peknej akcie sa zúčastnilo viac ako 120 našich občanov a spoločne sme tak prispeli k tomu aby sa naša obec stala krajšou. ĎAKUJEME.

 
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o určení ochranných pásiem Letiska Žilina PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 06 Apríl 2017 14:31

Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 48 ods.1 písm. r)v spojení s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 33 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje Rozhodnutie č.2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.3.2017 o určení ochranných pásiem Letiska Žilina. Uvedené rozhodnutie je prístupné na stránke :

http://nsat.sk/wp-content/uploads/2017/04/rozhodnutie_o_urceni_ochrannych_pasiem_letiska_zilina.pdf

 
Jilemnického jarná 25-ka - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 06 Apríl 2017 13:14

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 5 z 31