Aktuality a oznamy
FS Dúbravček v relácii KAPURA - video PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 02 Jún 2017 12:16

Dávame do pozornosti ďalší úspech FS Dúbravček - vystúpenie v relácii RTVS KAPURA na STV2. Členovia FS ďakujú za podporu, ktorú môžete prejaviť aj zaslaním svojho SMS hlasu s názvom : KAPURA 5 na tel.číslo 7033 (cena 0,597 €). Celé video z ich vystúpenia (cca od 14.minúty relácie) si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze : https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11855/127422#840

 
Pozvánka na okresnú hasičskú súťaž družstiev - 11.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 02 Jún 2017 08:20

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - 1.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 31 Máj 2017 05:36

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 1.6.2017 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že textil sa zbierať nebude, ale môžete ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil pred obecným úradom.

 
Deň otvorených dverí v našej ZŠ - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 29 Máj 2017 09:03

Milí rodičia, občania pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

KEDY: 31. mája 2017 od 7:30 do 13:00 hod.

V tomto čase si môžete prezrieť priestory základnej školy a školského areálu, učebne, školský klub, Izbu Dominika Tatarku, stretnúť sa s vyučujúcimi, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše otázky.

Môžete navštíviť vyučovacie hodiny, kde uvidíte prácu žiakov a učiteľov, výstavky žiackych prác a projektov, budete mať možnosť sledovať Vaše dieťa na vyučovaní a budete mať priestor na rozhovor s jednotlivými vyučujúcimi a vedením školy.

Základná škola okrem kvalitného vzdelania a výchovy v peknom prostredí ponúka:

  • poobedňajšiu činnosť školského klubu detí,
  • bohatú krúžkovú činnosť (športovú, kultúrnu aj vedomostnú) s prezentovaním sa na súťažiach, olympiádach a aktivitách školy,
  • pravidelné návštevy divadiel, kín, výlety, exkurzie, výcviky – plavecký, lyžiarsky a školu v prírode.

Veľmi sa tešíme na Vašu účasť!!!

 
Hudobný večer s gitarou 3.6.2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 29 Máj 2017 06:24

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 29.5.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 24 Máj 2017 14:33

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 29.mája 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

Čítať celý článok...
 
O cenu Dominika Tatarku - vyhodnotenie 15.ročníka PDF Tlačiť E-mail
Streda, 24 Máj 2017 09:02

 
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 Máj 2017 06:36

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v §3 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto pozemky najmenej 2x do roka kosili v čase pred kvitnutím.

Celé znenie upozornenia si môžete prečítať TU.

 
Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 Máj 2017 06:01

Obec Plevník-Drienové, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na ich povinnosti vyplývajúce z § 4 odst. 1-3  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby  sa Váš pes  voľne pobehoval po verejných priestranstvách v obci a ohrozoval na zdraví a živote iných občanov, alebo zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Porušením tejto povinnosti môžete spôsobiť  následky, ktoré by bolo možné považovať za priestupok podľa   §7 ods.1  a 2   zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, na základe ktorého Vám môže byť uložená pokuta až do výšky 165€.

 
PVS, a.s. - opisovanie stavov vodomerov v našej obci PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Máj 2017 13:25

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje našim občanom, že od stredy 3.5. do piatku 12.5.2017 budú jej pracovníci opisovať stavy vodomerov v našej obci. Zároveň žiadajú o sprístupnenie vodomerov, zatvoriť psov, prípadne tí občania, ktorí majú neprístupné vodomery a nebudú doma nech stav vodomeru nahlásia pracovníkom PVS,a.s, alebo nechajú odkaz so stavom vodomeru na prístupnom mieste.

 
Deň matiek - kultúrny program v KD, 7.5.2017 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Máj 2017 10:06

Obecný úrad a komisia pre kultúru, šport a školstvo Vás srdečne pozýva na program venovaný Dňu matiek. Program sa uskutoční v kultúrnom dome dňa 7.5.2017 , t.j. v nedeľu so začiatkom o 15,30 hod. Program si pre Vás pripravil DFS a FS Dúbravček a ĽH Dúbravienka. Srdečne sa na všetkých tešíme.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 6 z 33