Aktuality a oznamy
Zasadnutie OZ 30.3.2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 27 Marec 2017 06:36

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 30.marca 2017 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

Čítať celý článok...
 
Zápis detí do našej MŠ - oznam PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23 Marec 2017 12:48

Riaditeľka MŠ v Plevníku-Drienovom oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v stredu 17.mája 2017 od 8,00 hod - do 16,00 hod.

Čítať celý článok...
 
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce PDF Tlačiť E-mail
Streda, 15 Marec 2017 06:41

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Jedná sa o nasledovný majetok:

Parcela KN-C  701/5  o výmere  79,00m2 zastavaná plocha

Parcela KN-C 701/5  je vytvorená z parcely KN-C 714/2 o výmere 821m2 –zastavané plochy zapísaná na LV 629 ako diel 2 o výmera 2m2 a z parcely KN-E 26 zapísanej na LV 1294 výmera 99m2 ako diel 1 o výmere 77m2 , ktoré sú zamerané geometrickým plánom č. 23/2017 geodetom Tiborom Melišom.

Celková výmera 79,00 m2.

Kúpna cena  je 1,0 €/m2 a celková kúpna cena je 79 €.

kupujúci: Milan Pytel a manželka Johanna,  018 26 Plevník-Drienové 441, v podiele 1/1


O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných dôvodov:

Uvedená parcela sa nachádza vedľa miestnej komunikácie, pri starom rodinnom dome, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich. Obec pre tento druh pozemku nemá iné využitie.


Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 14.3.2017

 
Prelecel sokol - 5.výročie FS Dúbravček PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 10 Marec 2017 07:46

 
Jozefovský výstup na Havraniu skalu - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 10 Marec 2017 07:35

KST Plevník-Drienové Vás srdečne pozýva na tradičný Jozefovský výstup na Hoľazne - Havraniu skalu (835 m.n.m.), ktorý sa uskutoční v sobotu 11.3.2017 s odchodom o 7,30 hod od obecného úradu.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 23.2.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 17 Február 2017 12:26

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 23.februára 2017 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

Čítať celý článok...
 
Fašiangy v obci - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Streda, 15 Február 2017 10:05

Srdečne Vás pozývame na tohtoročné fašiangy v našej obci, ktoré sa uskutočnia v sobotu 25.2.2017, a ktoré sa budú niesť v atmosfére tradičného slávenia fašiangov s nasledovným programom :

  • od 12,00 hod Sprievod masiek obcou
  • od 14,00 hod Obecná zabíjačka spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít pri kultúrnom dome
  • od 18,00 hod Fašiangová zábava ukončená pochovávaním basy v KD

 
Obec Plevník-Drienové - obec s predpokladom stabilného rozvoja PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 09 Február 2017 08:42

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo našu obec, ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a naša obec získala pečať rozvoja obcí za rok 2016. Zároveň v hodnotení hospodárenia miest a obci spoločnosťou Ineko získala naša obec 5,7 bodov z možných 6, čo znamená výborné finančné zdravie.

Protokol - pečať rozvoja obcí a miest 2016.

 
Karnevaly detí ZŠ a MŠ - pozvánky PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 30 Január 2017 07:42

Obecný úrad a vedenie ZŠ Dominka Tatarku a MŠ Janka Hraška vás srdečne pozývajú na veľké detské karnevaly, ktoré sa  uskutočnia v sále kultúrneho domu v nasledovných dňoch :

- štvrtok 2.2.2017 o 15,00 hod karneval detí ZŠ

- piatok 10.2.2017 o 15,00 hod karneval detí MŠ

O občerstvenie a zábavu je postarané.

 
Nahlásenie zmien v dani z nehnuteľnosti a v dani za psa za rok 2016 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 23 Január 2017 12:56

Oznamujeme občanom, že v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2017 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie… v období od 01.01.2016 do 31.12.2016), alebo zmeny v oblasti dane za psa, aby si túto zmenu prišli osobne nahlásiť na obecný úrad v termíne do 31.januára 2017 a následne vypísali  nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti.

 
Lyžiarsky vlek opäť v prevádzke PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Január 2017 08:46

Obecný úrad oznamuje, že od 20.1.2017 bol do prevádzky opäť spustený LYŽIARSKY VLEK v lokalite : „DRÁHY“

Prevádzková doba :    piatok-nedeľa

12,00-16,30 hod

Cenník :

-         dospelý (15+)                    4,00 €

-         detský (0-14)                     3,00 €

Srdečne všetkých pozývame – užite si lyžovačku aj v našej obci !

Otvorené aj v nedeľu 29.1.2017 od 12,00 hod.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 8 z 33