Aktuality a oznamy
Zber a odvoz separovaného odpadu - 15.12.2016 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 13 December 2016 06:36

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 15.12.2016 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že textil sa do konca roka už nebude zbierať, ale môžete ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil pred obecným úradom. O prípadnom obnovení zberu textilu Vás budeme informovať.

 
Hokejbalový turnaj Snipers cup 2016 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 12 December 2016 10:21

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 15.12.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 December 2016 11:28

V zmysle § 12 zákona č.369/1990  Zbierky  o obecnom  zariadení  v znení  neskorších zmien  a doplnkov zvolávam zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré  sa  uskutoční dňa 15.decembra 2016  (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej  miestnosti  obecného  úradu  s nasledovným  programom :

Čítať celý článok...
 
Vianoce s tradíciou - pozvánka na 10. a 11.12.2016 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 05 December 2016 10:36

 
Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 30 November 2016 21:44

Obecný úrad zverejňuje "Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019".

Tento návrh je zverejnený v menu "Na stiahnutie" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Návrh VZN č.4/2016 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania. PDF Tlačiť E-mail
Streda, 30 November 2016 19:47

Obecný úrad zverejňuje Návrh VZN č.4/2016 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania.

Tento návrh je zverejnený v menu "Na stiahnutie" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Návrh VZN č.3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠKD. PDF Tlačiť E-mail
Streda, 30 November 2016 19:43

Obecný úrad zverejňuje Návrh VZN č.3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠKD.

Tento návrh je zverejnený v menu "Na stiahnutie" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2017 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 29 November 2016 17:18

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce si môžete pozrieť TU.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 1.12.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 25 November 2016 15:25

V zmysle § 12 zákona č.369/1990  Zbierky  o obecnom  zariadení  v znení  neskorších zmien  a doplnkov zvolávam zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré  sa  uskutoční dňa 1.decembra 2016  (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej  miestnosti  obecného  úradu  s nasledovným  programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2016
 6. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2016 – rozpočtové opatrenia
 7. Návrh na schválenie VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 8. Návrh na úpravu poplatkov v školskom klube detí  a v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 9. Informácia o príprave rozpočtu na roky 2017-2019
 10. Informácia o stave podaných žiadostí o NFP a o pripravovaných akciách na najbližšie obdobie
 11. Rôzne - žiadosti občanov
 12. Diskusia
 13. Záver


Miroslav Kremeň, starosta obce


 
Návrh VZN č.2/2016 o ochrane ovzdušia PDF Tlačiť E-mail
Streda, 16 November 2016 16:31

Obecný úrad zverejňuje "Návrh VZN č.2/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Plevník-Drienové".

Tento návrh je zverejnený v menu "Na stiahnutie" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - 16.11.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 11 November 2016 08:50

Oznamujeme občanom, že v stredu 16.11.2016 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že textil sa do konca roka už nebude zbierať, ale môžete ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil pred obecným úradom. O obnovení zberu textilu Vás budeme informovať.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 10 z 33