Miroslav Kremeň 

 Miroslav Kremen

042/4328180
0903791689
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 602

 

Jana Muráňová, zástupca starostuosoba

0907697444
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plevník-Drienové 156
člen obecnej rady, predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport a komisie na ochranu verejného záujmu 

 


Hlavný kontrolór obce:
Ing.Milan Kremeň

 

Viera Michálková,matrikárka, vybavuje matričnú agendu, osvedčovanie písomností, stavebnú agendu, príjem a výdaj písomností - podateľňa, archivácia, agenda ŽP – ochrana prírody a krajiny, evidencia obyvateľov, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, nahlasovanie porúch TKR, MR a VO.

Alena Francová, referent pre oblasť odpadového hospodárstva, pozemkového vlastníctva, pokladňa, opatrovateľská služba, aktivačná činnosť, vyhlasovanie MR.

Ing. Jana Franeková, ekonóm obce, styk s bankami, eurofondy.

Mária Nemčíková, mzdy personalistika, dane, účtovníctvo.

 

Ján Kamas,vodič nákladnej dopravy

Jozef Stančo, údržbár budov a obsluha záhradnej techniky

Roman Kucharík, údržbár, vodič

 

Adriana Živná, riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ

Emília Ciprichová, učiteľka MŠ

Dagmar Mičúchová, učiteľka MŠ

Alena Ďurišová, učiteľka MŠ

Ľubica Tarabová, vedúca školskej kuchyne a jedálne

Marta Čerňanová, hlavná kuchárka

Jana Pajgerová, pomocná kuchárka

Lenka Práškováprevádzkový zamestnanec kuchyne

Monika Ďurkechová, školníčka

Kamila Adamcová, prevádzkový zamestnanec + výdaj desiatej žiakom v ZŠ

 
Obecná rada
1. Muráňová Jana
2. Slaninka Tibor, Ing.
3. Kušnier Milan
   
Komisia pre financie, obecný majetok, rozvoj a podnikanie
1. Kretik Rastislav, Ing.
2. Ďurkech Michal, Ing.
3. Urík Jaroslav
4. Kremeňová Milena, Ing.
   
Komisia pre ochranu ŽP, verej.poriadok a pôdohospodárstvo
1. Slaninka Tibor, Ing
2. Dodek Michal, Ing
3. Harišová Alica, JUDr.
4. Smädiš Miroslav, Bc.
5. Nemčíková Mária
   
Komisia pre školstvo, kultúru a šport 
1. Muráňová Jana
2. Smatana Vladimír, Bc
3. Smataníková Dagmara PaeDr.
4. Drblík Miroslav, Mgr.
5. Michálková Laura
   
Sobášiaci
1. Kremeň Miroslav
2. Muráňová Jana
   
Komisia pre výstavbu, dopravu, územné plánovanie a bytovú politiku
1. Milan Kušnier
2. Slaninka Tibor, Ing.
3. Šaradín Robert, ing.arch
4. Adamac Félix
5. Francová Alena
   
Komisia pre sociálno-zdravotnú starostlivosť
1. Jantošová Soňa
2. Urík Juraj
3. Bačík František
4. Karcolová Jana
5. Michálková Viera
   
Komisia pre ochranu verejného záujmu
1. Muráňová Jana
2. Ďurkech Michal, Ing.
3. Dodek Michal, Ing.

KALENDÁR

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH AKCII

V OBCI PLEVNÍK-DRIENOVÉ V ROKU 2020     

             

Január

 • Hokejbalový turnaj Dolina Cup (4.1.2020)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (24.1.2020)
 • Novoročný koncert DH Hoľazňanky (26.1.2020)
 • Veľký detský karneval ZŠ v KD (31.1.2020)


Február

 • Folklórny ples FS Dúbravček (1.2.2020 v PB)
 • Fašiangy v obci – sprievod masiek, obecná zabíjačka, veselica (8.2.2020)
 • Valentínsky ples DHZ  V KD (15.2.2020)

Marec

 • Jozefovský výstup na Havraniu skalu - najvyšší vrch v našej obci – 835 mnm (21.3.2020 – ZRUŠENÉ)
 • Deň Zeme (4.4.2020 - ZRUŠENÉ)

Apríl

 • Veľkonočné popoludnie – kultúrny program v KD (12.4.2020 – ZRUŠENÉ)
 • Stavanie obecného mája , spojené s oslavami oslobodenia obce, MŠ,ZŠ,DH Hoľazňanka, DHZ (30.4.2020)

Máj

 • Deň matiek – kultúrny program v KD- (10.5.2020)
 • Literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku – vyhodnotenie v KD (22.5.2020)

Jún

 • MDD detí MŠ a ZŠ
 • Branný viacboj kynológov (jún 2020)

Júl

 • Futbalové turnaje žiakov a mužov TJ Plevník-Drienové o pohár starostu obce (11-12.7.2020)
 • Hody v časti obce Dolina, pri kaplnke Panny Márie (26.7.2020)
 • Dychfest DH Hoľazňanka a hostí – tentoraz na Doline (26.7.2020)

August

 • Obecné hody  (15-16.8.2020)


September

 • Expedícia Perzeidy astronomického klubu J.Bardyho – pri pamätníku v obci Vrchteplá
 • Olympiáda seniorov


Október

 • Posedenie so staršími občanmi v KD - mesiac úcty k starším (11.10.2020)
 • Benefičný koncert nadácie „Naša Martinka“

November

 • Katarínska zábava TJ (28.11.2020)

December

 • Vianočná besiedka detí, rodičov a priateľov MŠ v KD (10.12.2020)
 • Vianočné trhy v ZŠ  (11.12.2020)
 • Obecné vianočné trhy (12.12.2020)
 • Otvorenie obecného betlehemu (19.12.2020)
 • Tradičná vianočná nedeľa, jasličková pobožnosť – vianočný program (25.12.2020)
 • Hokejbalový turnaj Snipers cup Otvorenie obecného betlehemu (26.12.2020)
 • Silvestrovský výstup na Malý Manín (31.12.2020)

 

Termíny jednotlivých akcií budú ich organizátormi priebežne upresňované.

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok otvorte Mapový portál https://mobec.sk/plevnikdrienove#base

1

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2: Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

2

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

3

Obr č.3: Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

OBECNÝ ÚRAD                                                           

Plevník-Drienové č.255

PSČ: 018 26

IČO: 00317608

Tel.: 042 4382180

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce: Miroslav KREMEŇ

Tel.: 0903 791 689

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
Utorok nestránkový deň
Streda 8,00 - 12,00 13,00 - 16,30
Štvrtok 8,00 - 12,00 13,00 - 15,30
Piatok 8,00 - 12,00