Oznamujeme občanom, že naša obec bude od tohto roka prevádzkovať  obecnú pálenicu. Preto oznamujeme občanom, ktorí budú mať záujem o pestovateľské pálenie ovocia, že svoj záujem budú môcť nahlásiť v sobotu 2.10. v čase od 8,00 do 12,00 hod. priamo v pálenici alebo následne na telefónnych číslach : 042/4382119, 0910126046.

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na jednom mieste a to kliknutím na nasledovný odkaz : https://korona.gov.sk/.

Optarenia platné pre okres Považská Bystrica nájdete akj kliknutím na odkaz : https://automat.gov.sk/

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový triedený zber separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje každý mesiac podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Oproti minulým rokom dochádza k zmene zberu papiera a to tak, že sa bude zbierať len 4x za rok (nie každý mesiac) na základe upresneného harmonogramu zberovou spoločnosťou uvedeného nižšie.

Vzhľadom k problémom s vrecami na separovaný odpad Vám oznamujeme, že od nového roka si tieto vrecia budú občania bezplatne preberať na obecnom úrade a to najskôr od 25.januára dokedy by nám ich zberová spoločnosť mala dodať.

Presný ročný harmonogram vrecového zberu separovaného odpadu na rok 2021 si môžete pozrieť TU.

Oznamujeme Vám, že na základe COVID automatu a novej testovacej stratégie, podľa ktorej sa testuje už len pri zhoršení epidemiologickej situácie alebo v určených zariadeniach, firmách ako aj pred konaním hromadných podujatí. Z uvedeného dôvodu najbližší víkend v našej obci testovať nebudeme. V prípade ak by niekto súrne potreboval potvrdenie o vykonaní testu môže sa nechať otestovať na niektorom mobilnom odberovom mieste v Považskej Bystrici Zároveň Vám oznamujeme, že výnimku z testovania majú :

  • Očkované osoby 14 dní po 2.dávke očkovania vakcínou Pfizer alebo Moderna,
  • Osoby 14 dní po 1.dávke očkovania vakcínou Pfizer, Moderna alebo Astra Zeneca ak prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní,
  • Osoby 4 týždne po 1.dávke očkovania vakcínou Astra Zeneca,
  • Osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
  • Deti do ukončenia 1.stupňa základnej školy

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v §3 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto pozemky najmenej 2x do roka kosili v čase pred kvitnutím.