Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.nájnede na jednom mieste a to kliknutím na nasledovný odkaz : https://korona.gov.sk/

Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom prevádzok a hromadných podujatí platné od 15.10.2020 si môžete pozrieť TU.

Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom nosenia rúšok od 15.10.2020 si môžete pozrieť TU.

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový mesačný triedený zber separovaného odpadu pre plasty, tetrapaky, plechovice a papier. Do konca roka 2020 sa uvedený odpad v našej obci bude zbierať v nasledovných dňoch :

  • štvrtok 17.9.2020
  • streda 14.10.2020
  • štvrtok 12.11.2020
  • štvrtok 3.12.2020

V tomto období prebieha rekonštrukcia MŠ a obecného úradu, preto z tohto dôvodu je od pondelka 17.8. obecný úrad dočasne presťahovaný v priestoroch novej hasičskej zbrojnice pod poštou. Úradné dni a hodiny zostaávajú nezmenené, rovnako ako aj kontakty : 042/4382180, 0903468180, 0903791689, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamujeme Vám, že od 22.7.2020 boli doručované rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a za psa na rok 2020. Vzhľadom k  rekonštrukcií obecného úradu a MŠ a úpravy úradných hodín Vás chceme poprosiť, aby ste dane uhrádzali elektronicky prevodom z účtu, prípadne osobne do pokladne obecného úradu.

Oznamujeme Vám, že od 1.6.2020 je v našej obci v prevádzke ZBERNÝ DVOR. Zberný dvor je otvorený každú stredu od 13,00 do 17,00 hod. a každú sobotu od 8,00 do 12,00 hod. prípadne po telefonickej dohode. Na zberný dvor je možno bezplatne odovzdávať len nasledovný vytriedený odpad:

  • šatstvo, ktoré musí byť čisté a suché šatstvo. jedná sa o všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň a tiež doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod. ).
  • jedlé oleje a tuky z domácnosti
  • objemový odpad ako sú nábytky, okná dvere a pod.
  • biologicky rozložiteľný odpad , ktorý neviete spracovať v domácom kompostéri alebo kompostovisku (napr.konáre).
  • a drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.) v množstve 500 kg/osoba/rok zdarma. V prípade väčšieho množstva je poplatok za odovzdaný stavebný odpad 0,065 €/kg odpadu.

Areál zberného dvora je umiestnený v blízkosti cesty III/1960 vedúcej do miestnej časti Dolina (pod pálenicou). Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Zberný dvor  je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obcí Plevník-Drienové, Záskalie, Kostolec a Vrchteplá. Pri odovzdaní odpadu na zberný dvore je každý kto odpad odovzdáva preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti ! Na zberný dvor je možné odovzdať len odpad, ktorý je špecifikovaný v rozhodnutí na prevádzkovanie zberného dvora.

Ostatné druhy odpadov, ktoré nie je možné odovzdať na zberný dvor patria do smetných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo do vriec separovaného mesačného zberu alebo pristavených kontajnerov na konkrétny druh odpadu. Buďte preto zodpovední a trieďte odpad – má to zmysel pre,  nás ako i pre životné prostredie.

Podrobné informácie o odpadovom hospodárstve v našej obci sa dozviete TU.