Spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, poverená spoločnosťou SSE-D vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu §43 Zákona o energetike a to do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. Pri kontrole vedenia 22 kV bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ich ochrannom pásme. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov, spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, ako poverená osoba vstúpi na tieto pozemky za účelom vykonania týchto činností a to v termíne 09/2020 -12/2020.

Celú výzvu si môžete prečítať TU.

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v §3 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto pozemky najmenej 2x do roka kosili v čase pred kvitnutím.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o hromadných podujatiach platný od 20.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 20.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o nosení rúšok od 20.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 6.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 22.4.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 30.3.2020 si môžete prečítať TU.

Čo robiť ak máte podozrenie alebo ste chorý na COVID-19 si môžete pozrieť TU.

Čo robiť keď ste doma - 10 odporúčaní pri podozrení na COVID-19  si môžete pozrieť TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení niektorých prevádzok si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (karanténa) si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom zákazu niektorých prevádzok si môžete prečítať TU.

Usmernenie č.7 hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 si môžete prečítať TU.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe si môžete prečítať TU.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 si môžete prečítať TU.

Verejnú vyhlášku o zákaze organizovania verejných podujatí si môžete pozrieť TU.

Informáciu o bezpečnostných opatrenia na ÚPSVaR v Považskej Bystrici si môžete pozrieť TU.

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronovírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ziadat-socialnu-poistovnu-o-davku-osetrovne-pre-koronovirus--postup-pre-telefonicky-a-mailovy-kontakt/48411s68354c 

Všetky potrebné informácie k téme COVID-19 nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať na oddelení epidemiológie RÚVZ Považská Bystrica tel. čísle: 042/4450233 a 0911727930 alebo na e-mail adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v čase Pondelok - Piatok: 8.00-14.00 hod.

  • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas výšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 3.4.2020 do odvolania. Celé vyhlásenie si môžete pozrieť TU.
  • Lekáreň u Broja informuje, že aj v tejto výnimočnej situácii ponúka možnosť využiť službu donášky liekov a zdravotných pomôcok až domov. Lekáreň u Broja na základe Vášho elektronického receptu pripraví lieky a pomôcky a dovezie ich ku Vám domov. Môžete si takto telefonicky alebo emailom objednať priamo v lekárni aj voľnopredajný sortiment (teda lieky, na ktoré nie je potrebný recept od doktora).Lekáreň u Broja k nám a do okolitých obcí vozí lieky a zdravotnícke pomôcky každý štvrtok. Služba je bezplatná.Viac informácii nájdete na obecnom úrade alebo priamo v Lekárni u Broja v Považskej Bystrici na tel.č. 0919299489, 0918797351.

  • Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.Platnosť jednotlivých opatrení bude na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR priebežne aktualizovaná, respektíve bližšie špecifikovaná.

  • Oznam riaditeľky MŠ. Vzhľadom na súčasnú situáciu som sa rozhodla, že naša MŠ Janka Hraška bude reflektovať na požiadavky, záujmy a potreby našich detí aj rodičov. Ponúkame Vám aktivity pre deti, rodičov s deťmi, piesne, ktoré si môžete spievať doma s deťmi, pracovné listy na prácu predškolákov a iné. Tieto materiály sú zverejnené na webovej stránke MŠ : www.ms.plevnik-drienove.sk v časti „Aktivity“. Verím, že všetci spoločne zvládneme túto neľahkú situáciu, budeme ohľaduplní a solidárni voči ostatným a že sa v zdraví všetci stretneme, keď to bude možné. Opatrujte sa!    S úctou Adriana Živná, riaditeľka MŠ.
  • Obecný úrad oznamuje, že ponúka doma robené textilné rúška pre občanom, ktorí ich ešte nemajú. Svoj záujem o rúška nahláste telefonicky (042/4382180, 0903791689) alebo elektronicky (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) na obecný úrad a my vám rúško dovezieme domov. Úprimne ďakujeme ochotným, ženám, ktoré tieto rúška pre nás ušili. Zároveň tiež ďakujeme všetkým občanom našej obce, ktorí sa správajú zodpovedne a používajú ochranu tváre čím spoločne znižujeme možnosti ochorenia na koronavírus COVID-19.
  • Obecný úrad ponúka možnosť zabezpečenia nákupu potravín a iného tovaru v obchodných prevádzkach v našej obci občanom nad 60 rokov a bezvládnym občanom z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením COVID-19. Stačí kontaktovať pracovníčky obecného úradu na telefónnom čísle 042/4382180 alebo elektronicky na mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a nahlásiť zoznam potrebného nákupu. Po vykonaní nákupu Vám bude tovar dovezený a odovzdaný spolu s bločkom za nákup.

  • Slovenská pošta oznamuje občanom, že od 15.3.2020 prijala prísnejšie opatrenia a žiada ich dodržiavať. Žiadajú hlavne minimalizovať počet zákazníkov na pošte (radšej počkať vonku), do priestoru pošty vchádzať len s ochranným rúškom, príp.inou ochranou tváre, nosiť hygienické rukavice a priniesť si vlastné pero, zákazníkom v karanténe nebude pošta vyplácať sociálne dávky, ale musia počkať na skončenie karantény. Zároveň oznamujú, že doručovanie doporučených zásielok , úradných zásielok, poistených listov je zastavené. Doručenie týchto zásielok budú pracovníčky pošty oznamovať vhodením oznámenia do domových schránok. Ku všetkým oznámeným zásielkám sa automaticky predlžuje úložná doba o 14 dní. Uvedené opatrenia platia do odvolania. 

  • Obecný úrad oznamuje občanom, že od pondelka do odvolania sa upravujú úradného hodiny obecného úradu nasledovne : Úradné hodiny budú v pondelok od 8,00 do 16,00 hod a v stredu od 8,00 do 16,30 hod. V ostatné dni bude obecný úrad zatvorený. Žiadame občanov aby obecný úrad navštevovali len v nutných prípadoch, prípadne môžete pracovníkov obecného úradu kontaktovať poštou, telefonicky (042/4382180, 0903791689) alebo elektronicky (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Ďakujeme za pochopenie. 

Dňa 12.03.2020 zvolal starosta obce Krízový štáb obce Plevník-Drienové v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus). Po rokovaní krízového štábu vydal príkazy a odporúčania na vykonanie preventívnych opatrení na území obce Plevník-Drienové, ktoré si môžete pozrieť TU.