Oznamujeme Vám, že naša obec v spolupráci s NsP Považská Bystrica ponúka opäť možnosť prísť sa otestovať na ochorenie COVID-19 aj v našej obci. Testovanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v našej obci

 v sobotu 17.4.2021 v čase od 8,00 do 12,00 hod. 

Testovanie je prioritne určené pre zákonných zástupcov detí MŠ a ZŠ (v čase od 8,00 do 9,00 hod.), žiakov, študentov, zamestnancov MŠ, ZŠ, ObÚ, zamestnancov pracujúcich v sektore služieb a zamestnancov od ktorých zamestnávatelia požadujú negatívny test. 

Počas testovania 17.4. obdrží každý otestovaný od obce zdarma respirátor KN95/FFP2.

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový triedený zber separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje každý mesiac podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Oproti minulým rokom dochádza k zmene zberu papiera a to tak, že sa bude zbierať len 4x za rok (nie každý mesiac) na základe upresneného harmonogramu zberovou spoločnosťou uvedeného nižšie.

Vzhľadom k problémom s vrecami na separovaný odpad Vám oznamujeme, že od nového roka si tieto vrecia budú občania bezplatne preberať na obecnom úrade a to najskôr od 25.januára dokedy by nám ich zberová spoločnosť mala dodať.

Presný ročný harmonogram vrecového zberu separovaného odpadu na rok 2021 si môžete pozrieť TU.

So zármutkom vám oznamujeme, že dňa 20.3.2021 nás navždy opustil pán Milan Kopačka (nar.26.9.1932) - tenorista, bývalý sólista Opery SND a rodák z našej obce. Milan Kopačka patril k speváckym oporám operného súbor Slovenského národného divadla. Bol vyhľadávaným sólistom spinto a dramatického tenorového odboru. Bol spevákom expresívneho výrazu a výrazného hereckého gesta; jeho hlas bol povestný svojim objemom a dramatickou zemitosťou. Posledná rozlúčka s Milanom Kopačkom sa uskutoční vo štvrtok 25. marca 2021 o 12:00 h na cintoríne Slávičie údolie v Bratislave.

Milan Kopačka - parte SND

Viac informácií o živote a diele Milana Kopačku sa dozviete kliknutím na nasedovný odkaz: https://snd.sk/rozlucime-sa-s-tenoristom-milanom-kopackom-s-byvalym-solistom-opery

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v našej obci bola 31,91 %. Výpočet úrovne vytriedenia si môžete pozrieť TU. Zároveň zverejňujeme aj celkový prehľad odpadového hospodárstva našej obce za rok 2020, ktorý si môžete pozrieť TU.