Vakcinácia psov proti besnote - utorok 1.5.2018

Uverejnené: 30. apríl 2018

pesVážení občania, v utorok 1.5.2018 od 8,30 hod pri cintoríne a od 11,00 hod na Doline sa uskutoční povinná vakcinácia psov proti besnote. Cena vakcinácie za jedného psa je 7 € a bude ju ako každoročne prevádzať MVDr.Jaroslav Žufa.