Harmonogram zberu a odvozu separovaného odpadu v roku 2019

Uverejnené: 07. január 2019

1.polrok 2019

2.polrok 2019

9.január (streda)

17.júl (streda)

6.február (streda)

14.august (streda)

6.marec (streda)

18.september (streda)

3.apríl (streda)

16.október (streda)

15.máj (streda)

14.november (štvrtok)

12.jún (streda)

4.december (streda)

 

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový mesačný triedený zber separovaného odpadu pre nasledovné zložky komunálneho odpadu :

 

PAPIER:

  • patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal,
  • do vriec nepatrí : znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán, obaly od vajíčok, obaly z masla a rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera.

PLASTY, TETRAPAKY A PLECHOVICE:

  • patria sem: PET fľaše, plastové tašky a vrecká, neznečistené plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od aviváže a pracích prostriedkov, ostatné plastové obaly a fólie
  • tiež sem patria: neznečistené viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, a pod.,plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky

Poznámka : Zber tetrapakov prebieha žiakmi celoročne aj v našej základnej škole.

  • do vriec nepatrí : znečistené plasty, fólie, tetrapaky a plechovice, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr.chemikálií), plasty s prímesami iných materiálov (napr.hračky), guma, molitan, polystyrén, plexisklo, hadice, autoplasty, žaluzie a kovové obaly kombinované s inými materiálmi.

Na textil a šatstvo je zrušený vrecový mesačný zber, ale takýto odpad môžete odovzdať do zberných nádob pred obecným úradom, resp.jeho celoobecný zber bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.

 

Na sklo sú v obci umiestnené aj zelené zberné nádoby s označením „ SKLO “

 

Zber ostatných zložiek komunálneho odpadu (napr. stavebný odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a iné) bude vopred oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.