Kompostéry do domácností

Uverejnené: 28. máj 2019

Oznamujeme Vám, že od utorka 28.5.2019 budú občanom, ktorí vyplnili dotazník, alebo nahlásili na obecný úrad záujem o komposter, tieto komostéry odovzdávané na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí spolu s informačným letákom o kompostovaní. Návod na zloženie komposteru si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : https://youtu.be/0lb5CW2mwxo