Návrh VZN č.1/2019 o poplatkoch v ŠJ

Uverejnené: 11. jún 2019

Návrh VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plevník-Drienové si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : Návrh VZN č1/2019.