Oznam o prerušení dodávky pitnej vody v stredu 4.12.2019

Uverejnené: 02. december 2019

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v stredu 4.12. v čase od 8,00 do 18,00 hod bude naša obec bez dodávky pitnej vody z dôvodu opravy poruchy na hlavnom prívode do našej obce. PVS, a.s. v našej obci zabezpečí počas odstraňovania poruchy pre potreby občanov pojazdnú cisternu s pitnou vodou. Žiadame občanov aby sa na túto situaciu pripravili.