Odpadové hospodárstvo v obci za rok 2019

Uverejnené: 27. február 2020

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v našej obci bola 21,44 %.

Prehľad výpočtu úrovne vytriedenia odpadov za rok 2019 si môžete pozrieť TU.

Celkový prehľad odpadového hospodárstva v obci za rok 2019 si môžete pozrieť TU.

Výpočet predpokladaných nákladov za odpad na rok 2020 si môžete pozrieť TU.