Celoplošné testovanie COVID-19 - poďakovanie

Uverejnené: 09. november 2020

V dňoch 30.10 a 1.11.2020 a 7-8.11.2020 sa v priestoroch nášho kultúrneho domu uskutočnili 2.kolá celoplošné testovanie COVID-19, ktorého sa zúčastnilo v 1.kole celkovo 1231 občanov a to nielen z našej obce a z toho bolo 20 pozitívnych (1,62%) a v druhom kole 1162 občanov, z ktorých bolo 10 pozitívnych (0,86 %). Chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že uvedené celoplošné testovanie v našej obci sme zvládli. Zvlášť chcem poďakovať zdravotníkom z našej obce a to MUDr.Rastislavovi Butkovi, MUDr.Antonovi Ďurkechovi, jeho manželke MUDr.Zuzane Ďurkechovej a MUDr.Ľubošovi Ďurkechovi, ktorí nezištne spolu so zdravotnými sestrami, členmi obnoveného spolku Slovenského Červeného kríža v našej obci, členmi DHZ, vojakmi, policajným zborom  a ostatnými dobrovoľníkmi vytvorili výborný kolektív, čo sa prejavilo v tom, že počas priebehu testovania nenastali žiadne problémy a občanov sme vybavovali priebežne. Samozrejme treba poďakovať aj vám občanom, za vašu disciplinovanosť, pokoj a dodržiavanie prijatých opatrení a odporúčaní.  Prajem všetkým hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku, pokoj a porozumenie.  ĎAKUJEM.

Miroslav Kremeň, starosta obce