Celoplošné testovanie na COVID-19 - II.kolo (7-8.11.)

Uverejnené: 05. november 2020

Oznamujeme Vám, že II.kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 7.11. a v nedeľu 8.11. v kultúrnom dome, kde budú pripravené dve odberné miesta. Testovanie bude prebiehať podľa časového harmonogramu, ktorý si môžete pozrieť TU.

Usmernenia a odporúčania :

  • Druhého kola testovania sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré sa nezučastnili prvého kola testovania.
  • Druhého kola testovania sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre deti a dorast.
  • Osoby, ktoré prekonali Covid-19, sa nemusia testovať, v prípade, že sa 8. novembra 2020 vedia preukázať potvrdením starým maximálne 90 dní (to znamená s dátumom 11.8.2020 a neskôr).
  • Časový harmonogram je nastavený tak, aby sa stihli otestovať všetci občania našej obce. Žiadame o jeho dodržiavanie, čím sa zníži čakacia doba na samotné testovanie.
  • V prípade, že Vám nevyhovuje stanovený harmonogram podľa čísla RD, testovania sa môžete zúčastniť v sobotu a v  nedeľu po 19,00 hod. V tomto čase sa testovania môžu zúčastniť aj osoby, ktoré v obci nemajú trvalý alebo prechodný pobyt.
  • O situácií na odbernom mieste Vás budeme priebežne informovať miestnym rozhlasom.
  • Na testovanie si so sebou prineste certifikát z prvého kola testovania, občiansky preukaz, deťom bez OP zoberte kartičku poistenca a odporúčame aj vlastné papierové vreckovky.
  • Dodržujete pokyny organizátorov a potrebné vzájomné odstupy počas čakania na testovanie. Správajme sa k sebe ohľaduplne, rešpektujme prijaté nariadenia a odporúčania a tým sa nám spoločne podarí ľahšie zvládnuť nasledujúce dni a týždne.