Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023

Uverejnené: 25. november 2020

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 9 ods.2 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023. Návrh rozpočtu si môžete pozrieť TU.