Výsledky testovaní na ochorenie COVID19 v našej obci

Uverejnené: 03. máj 2021

Prinášame Vám aj výsledky doterajších testovaní na COVID-19 v roku 2021 v našej obci :

 

- 23.1.2021 bolo otestovaných spolu 702 občanov a z toho bolo 9 s pozitívnym výsledkom (1,29 %)

- 6.2.2021 bolo otestovaných spolu 523 občanov a z toho boli 3 s pozitívnym výsledkom (0,57 %)

- 13.2.2021 bolo otestovaných spolu 398 občanov a z toho boli 2 s pozitívnym výsledkom (0,50 %)

- 20.2.2021 bolo otestovaných spolu 395 občanov a z toho nebol nikto s pozitívnym výsledkom (0,00 %)

- 27.2.2021 bolo otestovaných spolu 406 občanov a z toho bolo 5 s pozitívnym výsledkom (1,23 %)

- 6.3.2021 bolo otestovaných spolu 442 občanov a z toho boli 4 s pozitívnym výsledkom (0,90 %)

- 13.3.2021 bolo otestovaných spolu 411 občanov a z toho boli 3 s pozitívnym výsledkom (0,73 %)

- 20.3.2021 bolo otestovaných spolu 440 občanov a z toho bol 1 s pozitívnym výsledkom (0,23 %)

- 27.3.2021 bolo otestovaných spolu 428 občanov a z toho nebol nikto s pozitívnym výsledkom (0,00 %)

- 3.4.2021 bolo otestovaných spolu 467 občanov a z toho bol 1 s pozitívnym výsledkom (0,21 %)

- 10.4.2021 bolo otestovaných spolu 454 občanov a z toho nebol nikto s pozitívnym výsledkom (0,00 %)

- 17.4.2021 bolo otestovaných spolu 444 občanov a z toho nebol nikto s pozitívnym výsledkom (0,00 %)

- 24.4.2021 bolo otestovaných spolu 305 občanov a z toho nebol nikto s pozitívnym výsledkom (0,00 %)

- 30.4.2021 bolo otestovaných spolu 295 občanov a z toho nebol nikto s pozitívnym výsledkom (0,00 %)

- 7.5.2021 bolo otestovaných spolu 262 občanov a z toho bol 1 s pozitívnym výsledkom (0,38 %)

- 29.5.2021 bolo otestovaných spolu 104 občanov a z toho nebol nikto s pozitívnym výsledkom (0,00 %)

Podľa údajov z Regionálného úradu verejného zdravotníctva SR  bolo v čase od 1.4. do 27.4.2021 v našej obci pozitívnych 11 občanov na ochorenie COVID-19. a za celý mesiac marec to bolo až 45 občanov s trvalým pobytom v našej obci.