Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Uverejnené: 23. február 2021

Obecné zastupiteľstvo v súlade § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uznesením č. 9/2021 zo dňa 22.2.2021 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Plevník-Drienové na 23.4.2021. Viac informácií  o spôsobe a  konaní voľby hlavného  kontrolóra obce a náležitosti prihlášky si môžete pozrieť TU.