Odpadové hospodárstvo v obci za rok 2020

Uverejnené: 24. február 2021

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v našej obci bola 31,91 %. Výpočet úrovne vytriedenia si môžete pozrieť TU. Zároveň zverejňujeme aj celkový prehľad odpadového hospodárstva našej obce za rok 2020, ktorý si môžete pozrieť TU.