Dnes: Zuzana Zajtra: Darina

kalendar  KALENDÁR PODUJATÍ

Deň Zeme 2021 - jarné upratovanie obce

Uverejnené: 21. apríl 2021

Pri príležitosti Dňa Zeme sme v obci každoročne organizovali tradičnú jarnú brigádu spojenú s upratovaním a skrášľovaním prírody a priestorov v obci. Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam v súvislosti s ochorením Covid19 nebudeme tento rok túto akciu hromadne organizovať. Chceme ale poprosiť a budeme vďačný ak by ste mali individuálne záujem, môžete sa pričiniť o skrášlenie našej obce napr.vyčistením rigola pred svojím RD, potoka, prírody alebo inej činnosti, prípadne sa môžete ozvať na obecný úrad, kde by sme upresnili vykonávanú činnosť a miesto. Obec zabezpečí vrecia a odvoz odpadu. ĎAKUJEME.