Návrh VZN č.2/2021 o nakladaní s odpadom na území obce

Uverejnené: 26. november 2021

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Plevnik-Drienove. Návrh VZN č.2/2021 si môžete pozrieť TU.