Návrh VZN č.3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uverejnené: 26. november 2021

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plevnik-Drienove. Návrh VZN č.3/2021 si môžete pozrieť TU.