Upozornenie na parkovanie na miestnych komunikáciách

Uverejnené: 30. november 2021

Žiadame občanov aby svoje motorové vozidlá neparkovali na štátnej ceste prechádzajúcej cez obec a ani na miestnych komunikáciách v obci z dôvodu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a tiež z dôvodu výkonu zimnej údržby.