Dnes: Vladislav Zajtra: Edita

kalendar  KALENDÁR PODUJATÍ

Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Dominika Tatarku

Uverejnené: 02. máj 2022

Obec Plevník-Drienové v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom s predpokladaným nástupom od 1. 8. 2022.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ.