Dnes: Vladislav Zajtra: Edita

kalendar  KALENDÁR PODUJATÍ

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie

Uverejnené: 20. jún 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Oznámenie obce o počte volených poslancov a počte volebných obvodov.

Informácia o vymenovaní zapisovateľa volebnej komisie.

Zoznam kandidátov na starostu obce

Zoznam kandidátov na poslancov OZ