Dnes: Adriana Zajtra: Ladislav(a)

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie

Uverejnené: 20. jún 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22