Referendum 21.1.2023 - informácie

Uverejnené: 07. november 2022

Informácie o referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 21.1.2023 v čase od 7,00 do 22,00 hod., vrátane informácií pre voličov, a delegovania do volebných komisií sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?referendum 

Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti v obci